Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz
Opis projektu

Jest to wspólny projekt mieszkańców Sołacza, Kiekrza, Krzyżownik-Smochowic, Strzeszyna i Podolan.Głównym przedmiotem wniosku jest stworzenie nowych i rewitalizacja istniejących miejsc wypoczynku dla mieszkańców Poznania i okolic, z wykorzystaniem najpiękniejszych zakątków północno-zachodniej części Poznania. Położenie geograficzne jezior i ich otoczenia: Kierskiego, Strzeszyńskiego i Rusałka sprawia , iż mieszkańcy chętnie korzystają z tych miejsc. Niestety plaże Rusałki, Strzeszynka i Kiekrza zostały zaniedbane, brak podstawowej infrastruktury i ścieżek komunikacyjnych .Obszar, na którym planujemy inwestycje jest jednym z najpiękniejszych obszarów miejskich w skali kraju i Europy. Ponad 1000ha lasów, trzy jeziora, umiejscowienie w granicach Miasta czyni go unikatowym. Istotą projektu jest przywrócenie należnego mu miejsca w sferze rekreacyjno-turystyczno-wypoczynkowej Poznania. Hasłem przewodnim jest BEZPŁATNOŚĆ I OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ, EKO-NATURALNOŚĆ.

Nad jeziorem Kierskim proponujemy : 1) kompleks PARKOWY ( Północna Brama Turystyczna Miasta) z częścią rekreacyjno-sportową oraz ścieżką rowerową zapisaną w planie zagospodarowania wokół Jeziora Kierskiego będącą jednym z przystanków trasy turystycznej połączonej z planowaną trasą rowerową do Jeziora Kierskiego Małego i dalej rokietnickim torfinarium. Na projektowanej plaży proponuje się uporządkowanie zaniedbanego od lat terenu poprzez zabiegi pielęgnacyjne, usunięcie samosiewów i zbędnej roślinności oraz nowe nasadzenia zieleni. Przy głównym szlaku komunikacyjnym proponuje się parking z nawierzchni ekologicznej oraz oświetlenie solarne , ławki i kosze na śmieci. Projekt zakłada wykonanie przez strefowanie poszczególnych funkcji: boiska do siatkówki, siłowni zewnętrznej oraz małego placu zabaw. 2) strefę rekreacyjną –STREFA ŁABĘDZIA ,wyposażoną w wyremontowaną altanę, huśtawkę, ławki i plac zabaw, wykonane z drewna oraz elementy dekoracyjne podkreślające charakter plaży (łabędzie wykonane z bali drewnianych lub stojaki rowerowe nawiązujące kształtem do łabędzia) , siłownię zewnętrzną (+Punkt Sportowy) 3) kompleks rekreacyjno – sportowy o nazwie SMOCZA PLAŻA, w części osiedla Krzyżowniki – Smochowice. Na projektowanej plaży proponuje się wyregulowanie plaży piaszczystej, nasadzenia z roślin ozdobnych trwałych. Projekt zakłada wykonanie przez strefowanie poszczególnych funkcji: boiska do siatkówki, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, toaletowej, wypoczynkowej.(+PS) 4) Nad jeziorem Strzeszyńskim proponujemy rewitalizację istniejących plaż oraz części tzw. Grillowej, wymianę /przebudowę istniejących pomostów, postawienie 3 stacji napraw rowerowych, zakup leżaków , koszy na śmieci. Proponujemy również ustawienie dużego linarium. Strzeszyńską plażę nazwaliśmy „MALIBU”. Proponujemy też dosypanie piasku, dodatkowe oświetlenie dużego pomostu lampami solarnymi, renowacja nawierzchni asfaltowej ścieżek +budowa ścieżki do pomostu. (+Punkt Sportowy) 5) Nad jeziorem Rusałka na Plaży Dzikiej zakładamy przygotowanie dwóch boisk do piłki plażowej, placu piknikowego, miejsca na ognisko ,ławek a od strony wschodniej oświetlenie trasy wzdłuż Rusałki. (+Punkt Sportowy) 6) Ponadto za niezbędne uznajemy zabezpieczenie przejścia przez ulicę Lutycką

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

1)łabędzia- Projektowany obszar zawiera się w obrębie 22/ z ark. 18 cz. Działki nr 2/3 oraz nr 4 z arkusza 02, obręb 22, stanowiące własność Miasta Poznania 2)parkowa- Projektowany obszar zawiera się w obrębie KIEKRZ 27 z arkusza mapy 10 i obejmuje działki oznaczone geodezyjnie: 537/20 oraz część 544/3, stanowiące własność Miasta Poznania 3)smocza- Jezioro Kierskie - Ośrodek Krzyżowniki ul. Nad Jeziorem 21Poznań Projektowany obszar zawiera się w obrębie 22 z arkusza mapy 07 i obejmuje działki oznaczone geodezyjnie nr 5, stanowiące własność Miasta Poznania oraz Lasów komunalnych4)Strzeszynek- Tereny istniejącej plaży oraz pomostów po wschodniej stronie jeziora - obr. 25 ark.08 działka 12/4-własciciel Miasto Poznań.5)Rusałka- tereny wokół jeziora Rusałka-część zachodnia oraz oświetlenie w części wschodniej, obręb 20, ark.24 dz.3/4 właściciel Miasto Poznań.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegółową lokalizację projektu opisano w załącznikach .Wszystkie tereny są terenami należącymi do miasta. Ponadto na moment składania wniosku nie ujawniono żadnego innego przeznaczenia niż wskazany we wniosku.
Potencjalni odbiorcy projektu
Kompleks powinien zapewniać miejsce do wypoczynku, rekreacji sportowej i eko-edukacji szerokiemu spektrum mieszkańców miasta, pobliskich gmin, turystom (pieszym i rowerowym, biegaczom). Projekt pozwoli na zaspokojenie potrzeb każdej grupy wiekowej. Hasłem przewodnim jest BEZPŁATNOŚĆ I OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ, w tym możliwość korzystania z toalet.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Głównym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców Poznania i przyległych gmin oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta przez utworzenie ogólnodostępnych plaż o różnorodnym charakterze: Parkowej na północnym brzegu Jeziora Kierskiego, powiązanej z tworzonym Parkiem Edukacji Ekologicznej, plaży Łabędziej we wschodniej części Jeziora Kierskiego oraz Krzyżownikach- Plaży Smoczej ,rewitalizacja plaż i okolic w Strzeszynka- Plaża Malibu oraz zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Rusałka-Plaża Dzika +Oświetlenie. Obecnie w Poznaniu można korzystać z czterech miejskich kąpielisk: jezioro Maltańskie, jezioro Kierskie, Rusałka i Strzeszynek. Jezioro Kierskie to największy zbiornik wodny leżący w granicach administracyjnych Poznania. Jego powierzchnia, wynosi nawet 310 ha, co czyni go jednym z największych w Wielkopolsce. Jest też bardzo głębokie – miejscami dno znajduje się aż 37 metrów pod powierzchnią lustra wody. Zarówno Strzeszynek jaki i Rusałka są miejscami masowo wykorzystywanym obecnie przez mieszkańców, nie tylko chcących się wykąpać i plażować , ale również dla rowerzystów i spacerowiczów. Naprawy i rewitalizacji wymagają przede wszystkim plaże , pomosty i ścieżki w Strzeszynku ale i miejsce tzw. grillowe. Istniejące już ścieżki rowerowe są znanymi i cenionymi miejscami do spędzania czasu wolnego, a wzbogacenie ich o nowe możliwości, znacznie podniesie ich atrakcyjność. Otoczenie lasów, parków i jezior jest naturalnym tłem dla odpoczynku, warto wykorzystać naturalny potencjał naszego miasta i zadbać o mieszkańców uprawiających sport oraz zachęcić większą liczbę mieszkańców, aby korzystała z szansy poprawy samopoczucia, zdrowia, kondycji fizycznej. Warto promować zdrowy tryb życia. Ponadto inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne, są to miejsca od lat użytkowane przez mieszkańców Poznania i okolic, a tereny, których inwestycja dotyczy przeznaczone są na rekreację. Dodatkowo projekt znakomicie wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Miasta Poznania, jako ośrodka sportowego i gospodarza prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych i masowych oraz Miasta, które dba o podniesienie poziomu jakości życia poprzez systematyczny i stały rozwój elementów infrastruktury, zróżnicowaną ofertę form spędzania czasu wolnego, warunki środowiska naturalnego. Z zaplanowanych w projekcie miejsc wypoczynku skorzystają chętnie pozostali mieszkańcy, nie uprawiający sportu – spacerowicze, dla których dużą atrakcją będą urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu lub relaks nad wodą.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1)rewitalizacja plaż 1680200
2)oświetlenie trasy wzdłuż wschodniego brzegu Rusałki 238000
3)zabezpieczenie przejścia –Lutycka 40000
SUMA: 1958200
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
koszt utrzymania (sprzątanie,wywóz śmieci, drobne remonty) /na rok 35000
SUMA: 35000
Kontakt do pomysłodawców
Imię i nazwisko: Wojciech Bratkowski
Adres zamieszkania: 60-461 Poznań, ul.Ajschylosa 33
Kontakt: 791 170 647
Imię i nazwisko: Grupa mieszkańców:Andrzej Fiszer,Dorota Matkowska,Elżbieta Sobkowiak, Małgorzata Ćwiertnia
Adres zamieszkania: Poznań
Kontakt: 601092982
Dodatkowe załączniki
prezentacja-wstęp Pla_ojada_ca_o_c_ostat.pdf
plaża-Kiekrz cze__1_Kiekrz_z_labedzi_.pdf
plaża -Krzyżowniki cze__2_Krzyzowniki_pop_ostat .pdf
plaża-Strzeszynek cze__3_Strzeszynek.pdf
Rusałka cze__4_Rusalka_ostat.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1958000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 35000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1993000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zakład Lasów Poznańskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Dorota Matkowska, Bożena Stradowska-Adamska, Magdalena Ratajczak, Hanna Górzna-Kamińska, Elżbieta Węgrzynowicz, Przemysław Polcyn, Witold Puchalski, Robert Błoszyk
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE KIEKRZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Porębska, Teresa Jackowiak, Jacek Lewandowski, Jan Szelągiewicz, Sławomir Fiszer
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Arleta Matuszewska,Dominika Zenka,Marcin Klemenski
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.