UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane

Uzasadnienie: Rada Osiedla Strzeszyn otrzymała właśnie grant na realizację tego projektu.

Bezpieczna Droga do Szkoły-Etap II


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Bezpieczna Droga do Szkoły-Etap II
Opis projektu

Do jedynej szkoły na Strzeszynie dojeżdżają dzieci z odległych miejsc osiedla.Korzystają z niej również młodzi mieszkańcy Podolan, w godzinach popołudniowych i wieczornych przybywają na zajęcia dorośli mieszkańcy naszego osiedla ale i z okolic Suchego Lasu, Kiekrza i Jeżyc,korzystając z boisk i Parku za szkołą.Strzeszyn jako osiedle peryferyjne nie ma dobrego połączenia komunikacyjnego nie tylko z miastem ale i z najbliższym osiedlem-tzw.Starym Strzeszynem.Z drugiej strony-sam charakter osiedla i jego okolice zachęcają do przebywania tej drogi rowerem.W 2015 wykonywany będzie I etap Bezpiecznej Drogi do Szkoły -na odcinku od Hezjoda do Literackiej.Marzeniem byłoby wykonać drugi odcinek-od Literackiej do Biskupińskiej, która posiada już ścieżkę rowerową i chodnik.Bezpieczna Droga do Szkoły-chodnik i ścieżka rowerowa umożliwiłaby bezpieczne dotarcie dzieci i młodzieży oraz dorosłych do szkoły , zwłaszcza,że na Starym Strzeszynie umiejscowiony jest od niedawna Dom Dziecka (ulica Suwalska), który będzie rozwijany a opiekunowie placówki zwracali również uwagę na bezpieczeństwo i skomunikowanie ze szkołą.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Strzeszyn, wzdłuż ulicy Wańkowicza i Krajeneckiej -na odcinku od Literackiej do Biskupińskiej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Bezpieczna Droga do Szkoły etap II powinna być zbudowana jako chodnik i ścieżka rowerowa.Na część tego odcinka ZDM posiada projekt .Ponadto na całość mamy wykonany projekt koncepcyjny.
Potencjalni odbiorcy projektu
Młodzież, dzieci i dorośli osiedla Strzeszyn, Suchego Lasu, Kiekrza, Jeżyc.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Po pierwsze-bezpieczeństwo!Po drugie-również bezpieczeństwo!Po trzecie -promowanie ekologicznych form transportu.Po czwarte-promowanie ruchu wśród mieszkańców młodych i starych!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1)projekt wykonawczy-40 tys zł 2)wykonanie chodnika i sciezki 440000
SUMA: 440000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
tak, bieżące utrzymanie 50000
SUMA: 50000
Kontakt do pomysłodawców
Imię i nazwisko: Małgorzata Ćwiertnia
Adres zamieszkania: Poznań
Kontakt: 601 092 982
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1000000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1010000 PLN
Zespół Obradował w składzie Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Arleta Matuszewska,Wojciech Bratkowski,Marcin Klemenski
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.