Ratajskie Centrum Sportowe


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ratajskie Centrum Sportowe
Opis projektu

Pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej (100x50) pokryte sztuczną nawierzchnią, otoczone bieżnią lekkoatletyczną, posiadający sztuczne oświetlenie. W skład kompleksu wchodzą także plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Łącznie obiekt zajmie ogrodzoną powierzchnię o wymiarach 140 m x 90 m. 1. zaprojektowanie położenia boiska na terenie szkolnym, znajdującym się na tyłach sali gimnastycznej ZSO nr 4 2. budowa boiska oraz bieżni lekkoatletycznej 3. budowa masztów i montaż oświetlenia 4. montaż bramek 5. postawienie ławek dla drużyn 6. zainstalowanie siedzisk dla kibiców 7. postawienie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw 8. ogrodzenie terenu (płot, piłkochwyty, wejścia od strony osiedla i szkoły)

W Ratajskim Centrum Sportowym:

Organizowane będą turnieje piłki nożnej dla dzieci i młodzieży Wykorzystanie podczas ramach lokalnych świąt, np. dni osiedla Odbywać będą się lekcje wychowania fizycznego i zajęcia pozalekcyjne Możliwe będzie rozgrywanie meczy piłkarskich (szkolnych oraz ligowych) oraz trenowanie tych sportów Prowadzenie treningów i organizacja zawodów lekkoatletycznych (w tym młodzieżowe mistrzostwa miejskie i regionalne)

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, os.Czecha 59, na terenach zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren miejski w zarządzie ZSO nr 4.
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, młodzież i dorośli z Rataj środowisko lokalne osiedla Chartowo społeczność szkolna ZSO nr 4 dzieci, młodzież i dorośli trenujący piłkę nożną i lekką atletykę mieszkańcy Poznania chcący skorzystać z infrastruktury sportowej
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tak dużej dzielnicy jak Rataje nie ma pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej – najpopularniejszego sportu, uprawianego przez rzesze dzieci, młodzieży i dorosłych. W szczególności na osiedlu Czecha nie ma żadnego boiska, na którym bezpiecznie i bezpłatnie można uprawiać sport przez cały rok. Powstanie tego boiska świetnie uzupełni ofertę sportowo-rekreacyjną dzielnicy. Będzie to również jedno z niewielu takich boisk w Poznaniu, a jedynie jedno z dwóch, na których mogą grać dzieci i młodzież spoza klubów sporotwych. Szczególnie ważne jest także umiejscowienie boiska – w bezpośrednim sąsiedztwie dużego skupiska mieszkańców – co umożliwi trenowanie dzie Ponadto, stałe, prawie 100% zapełenienie „Orlików” świadczy o wciąż większym niż istniejąca baza zapotrzebowaniu na infrastrukturę sporotwoą. W szczególności, trzeba zwrócić uwagę, że wszystkie obecnie istniejące w Poznaniu boiska są popołudniami w trakcie roku szkolnego zajęte przez grupy zorganizowane, co sprawia, że w niewielkim stopniu mogą z nich korzystać uczniowie po skończeniu zajęć szkolnych. Na boisku tym odbywać się także mogłyby odbywać się także zajęcia czy turnieje w trakcie ferii i wakacji. Dzieci i młodzież w coraz mniejszym stopniu uprawiają sport, nie ma dla nich oferty spędzania wolnego czasu. Dzięki powstaniu Ratajskiego Centrum Piłkarsko-Lekkoatletycznego „Orzeł” będą oni mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych, dostępnych dla całej społeczności lokalnej i miejskiej. W Poznaniu istnieje niewielka liczba (3) pełnowymiarowych całorocznych boisk piłkarskich, co utrudnia uprawianie piłki nożnej przez cały rok, podczas gdy w mieście funkcjonuje ponad 20 klubów piłkarskich. Będzie to dopiero trzecie takie boisko w mieście, a pierwsze na Ratajach. Ponadto, infrastruktura lekkoatletyczna nie jest zbyt rozbudowana, a dzięki projektowi powstanie miejsce, gdzie będzie można odbywać treningi piłkarskie i lekkoatletyczne. Nie ma żadnej szkoły, która posiadałaby tego typu obiekt. W ten sposób ZSO nr 4 uzyskałoby unikalną infrastrukturę sportową. W związku z problemami demograficznymi, jest znacznie mniej kandydatów do szkół. Dzięki realizacji projektu, znacznie podniesie się jakość oferty edukacyjnej poznańskiej oświaty.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
boisko, bieżnia, plac zabaw, siłownia, infrastruktura dodatkowa 1360000
SUMA: 1360000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
prąd woda konserwacja 20000
SUMA: 20000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
kosztorys rcs kosztorys-ratajskie centrum.xls
mapa boisko bie_nia 325m ratajskie centrum.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Szkoła posiada już infrastrukturę sportową, zabezpieczającą potrzeby dzieci i młodzieży
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Eliza Malarecka, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Treść odwołania: Odwołuję się od negatywnej oceny projektu NR 243 – Ratajskiego Centrum Sportowego i wnoszę o wpisanie go na listę projektów, które będą oceniane przez mieszkańców Poznania w głosowaniu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 r. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że projekt ten ma szerszy, ogólnomiejski charakter. Cały kompleks, w skład którego wchodzić mają: pełnowymiarowe boisko otoczone bieżnią lekkoatletyczną, wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną będzie całkowicie unikatowym w skali miasta obiektem, przeznaczonym dla wszystkich grup wiekowych: od najmłodszych dzieci, przez młodzież i dorosłych po seniorów. Stanowić może świetne miejsce dla atrakcyjnego spędzania czasu i integracji społeczności lokalnej. Samo tylko pełnowymiarowe boisko piłkarskie ze sztuczną trawą byłoby jednym z zaledwie trzech w Poznaniu (przy czym jedno z obecnie istniejących jest całkowicie komercyjne). Obecne zainteresowanie korzystaniem z Orlików i innych boisk sportowych (bardzo duże obłożenie i trudności z uzyskaniem rezerwacji) wyraźnie wskazują, że istnieje w mieście zapotrzebowanie na ogólnodostępne boiska ze sztuczną trawą. Można się spodziewać, że z obiektu tego będą korzystali nie tylko uczniowie szkoły i mieszkańcy os. Czecha, ale także mieszkańcy okolicznych osiedli i całego miasta, gdyż jest to propozycja sportowo-rekreacyjną, której nie znajdą w żadnym innym miejscu w Poznaniu. Lokalizacja obiektu nie jest przypadkowa. Na Ratajach, na których mieszka kilkadziesiąt tysięcy poznaniaków, nie ma ani jednego takiego obiektu sportowego. Na os. Czecha istnieje wyraźny niedostatek infrastruktury sportowej. Jest to jedyne osiedle w okolicy, na którym nie ma boiska piłkarskiego ze sztuczną trawą. Zespół Szkół Ogólnokształcących, który ma być operatorem obiektu, nie dysponuje żadnym pełnowartościowym obiektem sportowym, na którym można byłoby bezpiecznie przeprowadzać lekcje wychowania fizycznego. Obecna infrastruktura sportowa szkoły jest przestarzała i znajduje się w złym stanie technicznym. Co prawda w teorii istnieją obiekty sportowe, jednakże wystarczy przeprowadzić wizję lokalną, by stwierdzić, że w rzeczywistości sytuacja prezentuje się zgoła inaczej. Istniejące przy szkole stare, zniszczone boiska nie zostały dopuszczone do użytku przez inspektora BHP. Możliwe jest używanie wyłącznie niewielkiego boiska z kostki brukowej (na prawie 1000 uczniów), która z pewnością nie jest nawierzchnią w pełni bezpieczną oraz komfortową do przeprowadzania ćwiczeń sportowych. W związku z tym, praktycznie nie ma możliwości przeprowadzania gier zespołowych na świeżym powietrzu w ramach zajęć wychowania fizycznego. Efektem tego jest sytuacja, w której Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, będący jedną z największych pod względem liczby uczniów szkół na Ratajach, dysponuje jedną z najgorszych infrastruktur sportowych. W związku z tym, wydaje się, że przedstawiony projekt powinien zostać pod ocenę mieszkańców, by mogli zdecydować, czy należy skierować go do realizacji.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1360000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1380000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyrektor Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, z-ca Wydz. Oświaty Wanda Musioł, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Radosław Paszkiewicz, Hanna Janowicz
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŻEGRZE

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.