Budowa całorocznej mariny na starorzeczu rzeki Warty z zapleczem na Forcie 4a - Wilczy Młyn.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Budowa całorocznej mariny na starorzeczu rzeki Warty z zapleczem na Forcie 4a - Wilczy Młyn.
Opis projektu

Budowa Mariny Poznań jest odpowiedzią na brak całorocznej przystani mogącej obsługiwać jednostki pływające. Starorzecze rzeki Warty na Wilczym Młynie przy 238 kilometrze drogi wodnej rozciąga się od rzeki Warty aż pod Fort 4a, którym od blisko 20 lat opiekują się miłośnicy fortyfikacji, harcerze oraz wodniacy, którzy opracowali koncepcję rewitalizacji fortu poprzez adaptację jego pomieszczeń na zaplecze socjalne dla Mariny Poznań, zbudowanej na starorzeczu u podnóża warowni w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Wilczy Młyn. Przy niskich stanach rzeki wpływanie na starorzecze jest niemożliwe ale wystarczy pogłębić istniejący ciek wodny na odcinku 90 metrów by udrożnić drogę. Uszkodzenia fortu po jego wysadzeniu ułatwiają adaptację jego pozostałości do planowanej funkcji.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Starorzecze na południowy zachód od ulicy Związku Walki Zbrojnej oraz Fort 4a - Wilczy Młyn przy ulicy Lechickiej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

- OBR./ARK. 50/11, DZIAŁKA 39 - SKARB PAŃSTWA - WGN UMP POZNAŃ- OBR./ARK. 50/11, DZIAŁKA 505/2 - SKARB PAŃSTWA - WGN UMP POZNAŃ
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy miasta Poznania, turyści wodniacy, miłośnicy fortyfikacji i przyrody, harcerze a także kierowcy poprzez zmniejszenie ilości samochodów osobowych na transportowej osi północ - południe w aglomeracji.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na brak całorocznej przystani mogącej obsługiwać jednostki pływające, jego realizacja umożliwi zimowanie jednostek: Poznańskiego Tramwaju Wodnego, policji, straży pożarnej, nadzoru wodnego na bezpiecznym akwenie. Rozwiązanie to umożliwi uzupełnienie transportu publicznego w ramach aglomeracji o żeglugę pasażerską w miesiącach w których nie występują na rzece zjawiska lodowe. Zwiększenie ruchu jednostek pływających w ostatnich dwóch latach pokazuje stały trend wzrostowy. Poznań jako największe miasto na szlaku Wielkiej Pętli Wielkopolskiej posiadające port lotniczy i dobrą komunikację kolejową i autostradową może stać się centrum obsługującym ten blisko 700 kilometrowy szlak. Członkowie organizacji zaangażowanych w projekt współpracują od lat ze sobą w ramach Inicjatywy Mariniarze i w Porozumieniu dla Twierdzy Poznań, aktywizując poznańskie fortyfikacje i rzekę Wartę. Dni Twierdzy Poznań przyciągają na Fort 4a tłumy a projekt Przystań w Starym Porcie Poznań realizowany od dwóch lat był przełomem pozwalającym powrócić Poznaniowi nad rzekę. Wodniacy z HOKTW w Poznaniu od 20 lat propagują turystykę wodną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prace ziemne i odgruzowanie zniszczonych fragmentów fortu 200000
Prace budowlane na terenie fortu 800000
Prace ziemne, faszynowanie i bagrowanie dna starorzecza, budowa slipu oraz budowa kierownicy nurtu przy wejściu na Wartę. 499999
Dokumentacja, pozwolenia i przyłącza mediów. 300000
Wyposażenie mariny w pontony cumownicze, boje cumownicze, oznakowanie. 100000
Bosmanat - szachulcowy budynek nawiązujący do domku wałmistrza jaki dawniej stał przy forcie posadowiony na pontonie pływającym zapewniającym bezpieczeństwo w razie wielkiej wody na rzece. 100000
SUMA: 1999999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacyjne w założeniu mają zostać pokryte przez opłaty osób korzystających z Mariny Poznań, swoje łodzie będzie także bazować Policja, Straż Pożarna oraz nadzór wodny - RZGW w Poznaniu. W przystani zimować i bazować będą jednostki obsługujące Poznań Tramwaj Wodny. 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Wizualizacja zaadaptowanych koszar fortu forty_plansze_odbudowa.pdf
Wizualizacja położenia Mariny Poznań forty_plansze_marina_polozenie.pdf
Wizualizacja części Mariny Poznań forty_plansze_fort_marina.pdf
Rzut parteru zaplecza Mariny Poznań w zrewitalizowanych wnetrzach Fortu 4a forty_plansze_marina_zaplecze_parter.pdf
Widok na starorzecze na Wilczym Młynie. starorzecze_Wilczy_mlyn.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Do wniosku nie dołączono zgody na dysponowanie gruntem przez władającego nieruchomościami składającymi się z działek 39 oraz 505/2. Zastrzeżenia budzi również założenie, iż projekt nie generowałby strat z działalności operacyjnej.
Zespół Obradował w składzie Szymon Błażek / WGN
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.