WŁASNE MIESZKANIE dla mieszkańca Poznania - Projekt Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
WŁASNE MIESZKANIE dla mieszkańca Poznania - Projekt Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego
Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Poznania.

Celem Projektu jest powołanie BIURA MIESZKAŃ dla MIASTA POZNANIA Projektu Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego, którego zadaniem jest umożliwienie nabywanie praw do własnego M (mieszkania lub domu) znajdującego w aglomeracji poznańskiej przez uczestników projektu.

Projekt Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego szczególnie skierowany jest do osób, które nie otrzymały kredytu mieszkaniowego lub nie posiadają środków na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym / wtórnym.

Projekt ma na celu przejmowanie nieruchomości mieszkalnych z użyciem narzędzi prawnych i finansowych oraz przekazywaniem uczestnikom w/w nieruchomości w leasingu konsumenckim lub innej formie prawnej stosownej do zaistniałej sytuacji prawnej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt obejmuje swoim działaniem cały obszar administracyjny Miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt oprócz infrastruktury uwzględnionej w kosztach w projektu, korzystać będzie dospotkania z uczestnikami projektu z infrastruktury:1/  Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatuw Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/29
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt skierowany jest do mieszkańców Poznania, którzy: 1/ nie posiadają własnego M (mieszkania lub domu) 2/ nie posiadają środków na zakup nieruchomości na wolnym rynku lub u developera 3/ nie spełniają kryteriów przyznania kredytu bankowego, w tym kredytu mieszkaniowego 4/ nie otrzymają (także wcześniej nie otrzymali) wsparcia z programu mieszkaniowego 5/ nie są niewypłacalni 6/ są pełnoletni, posiadają zdolność do czynności prawnych 7/ są obywatelami RP 6/ brak ograniczeń wiekowych 7/ brak ograniczeń co do ilości osób ubiegających się do uczestnictwa w projekcie (dotyczy to zarówno singli jak również rodziny)
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Utworzenie BIURA MIESZKAŃ dla MIASTA POZNANIA Projektu Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego wpisuje się w politykę mieszkaniową Miasta Poznania. Jedną z istotnych potrzeb obok potrzeby stałej pracy, staje się dla mieszkańców Poznania posiadanie własnego M (mieszkania lub domu). Potrzeba posiadania własnego miejsca, gdzie toczy się życie mieszkańca Poznania staje się jednym z głównych priorytetów. Przypomnieć należy, że adresatami Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2012 - 2022 są władze Miasta, mieszkańcy, zarządcy zasobów mieszkaniowych, deweloperzy, towarzystwa budownictwa społecznego, spółdzielnie mieszkaniowe, a także inwestorzy indywidualni. Nigdzie nie wspomina się natomiast o możliwości uwolnienia zasobów już istniejących. Dotyczy to zasobów zarówno rynku wtórnego (lokale zadłużone) jak rynku pierwotnego (zadłużenie developerów). Ten aspekt prawny i ekonomiczny staje się kanwą do prowadzenia działania przez nasz projekt. Projekt może dysponować narzędziami prawnymi i ekonomicznymi lecz brak jest Biura Obsługi Mieszkańca (tutaj: Biura Mieszkań dla Miasta Poznania) oraz przeprowadzenia akcji informacyjnej wśród mieszkańców.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Należność podstawowa OBLICZENIA: 3 lata (utrzymanie infrastruktury) x 50 000 zł = 150 000 zł (obsługa administracyjna projektu) Składowe: 1/ obsługa administracyjna projektu Biura Mieszkań dla Miasta Poznania (z wyłączeniem lokalu, lokal jak wskazano skorzystamy z Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) 2/ utrzymanie narzędzi do gromadzenia i przetwarzania danych. CEL: Obsługa administracyjna projektu. 150000
Należność podstawowa OBLICZENIA: akcja informacyjna - ryczałt 50 000 zł CEL: Przeprowadzenie akcji informacyjnej do mieszkańców Poznania w sprawie Projektu Dostępnego Budownictwa Mieszkaniowego. 50000
Należność podstawowa OBLICZENIA: koszty zryczałtowane zatrudnienia pracowników i wolontariuszy (zwroty kosztów) CEL: personel Biura Mieszkań dla Miasta Poznania 50000
Podatek VAT - 23% OBLICZENIA: 250 000 zł x 23% = 57 500 zł 57500
SUMA: 307500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Komunalnej
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt zawiera mało doprecyzowany sposó pozyskiwania mieszkań tj.przejmowanie nieruchomości mieszkalnych z użyciem narzędzi prawnych i finansowych oraz przekazywaniem uczestnikom ww nieruchomości w leasingu konsumenckim lub innej formie prawnej stosownej do zaistniałej sytuacji prawnej.Narzędzia prawne wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa wskazują katalog możliwości przejmowania nieruchomości na własność: kupno, zasiedzenie,darowizna,zrzeczenie,itd.Wszystkie te działania prawne są realizowane,jeżeli znajdzie się osoba chętna do przekazania majątku na rzezc Miasta.Kupno nieruchomości kojarzy się z wydatkiem i finansowaniem przez budżet Miasta Poznania w momencie nabycia,jak również utrzymania nieruchomości.Zadaniem gminy jest budownictwo komunalne i tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Miasta Poznania, co jest realizowane przez ZKZL sp. z o.o., który realizuje również budowę mieszkań na cele socjalne i mieszkalne.Projektodawca nie definiuje, na czym miałoby polegać "uwolnienie zasobów już istniejących" oraz jaą konkretnie rolę miałoby pełnić Biuro Obsługi Mieszkańca nazwane alternatywnie Biurem Mieszkań dla Miasta Poznania.
Zespół Obradował w składzie po Z-cy dyrektora WGKiL p.Renata Murczak po kierownika oddziału polityki mieszkaniowej p. Małgorzata Tomkowiak-Wykowska
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.