Ulica Kwitnącej Wiśni


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Ulica Kwitnącej Wiśni
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie alei drzew (wiśnia ozdobna) wzdłuż ulicy Łużyckiej na jej środkowym odcinku po stronie os. Łokietka oraz ustawienie ławek z oparciami i koszy na śmieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wzdłuż ulicy Łużyckiej na jej środkowym odcinku (między ul. Skwierzyńską a Dziewanny), po stronie os. Łokietka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren obejmuje miejskie działki nr 2/7, 3/7, 4/10 i 5/11 - wszystkie obr. 50 ark. 19. Ostatnia działka tylko na obszarze do skrzyżowania drogi osiedlowej z ul. Łużycką (na wysokości wlotu ul. Dziewanny).
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy os. Łokietka oraz domków przy ulicy Łużyckiej i ulic sąsiednich.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Chodnik wzdłuż ulicy Łużyckiej po stronie osiedla Łokietka jest popularnym ciągiem spacerowym. Jest on dobrze odgrodzony od samej jezdni dzięki obecności wysokich krzewów, co zachęca mieszkańców do odbywania przechadzek. Posadzenie wiśni ozdobnych wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca i będzie stanowić ciekawy akcent urbanistyczny. Wpłynie także na poprawę jakości powietrza. Ustawienie ławek z oparciami oraz koszy na śmieci pozwoli spacerowiczom na odpoczynek przy pięknych drzewach. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych dla Naramowic (pkt. 14 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Ekologiczny Poznań”).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
ustawienie 7 ławek z oparciami 7500
posadzenie 30 drzew wiśni ozdobnej dwóch odmian (po 15 sztuk każdej) - koloru białego "Shimidsu" oraz koloru różowego "Pink Perfection" 9000
postawienie 3 koszy na śmieci 1500
SUMA: 18000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Pielęgnacja drzew i konserwacja elementów małej architektury 500
SUMA: 500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 39000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 49000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.