Rewitalizacja skweru w Parku Adama Wodziczki


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Rewitalizacja skweru w Parku Adama Wodziczki
Opis projektu

Założeniem projektu jest rewitalizacja trójkątnego skweru znajdującego sie przy Al. Wielkopolskiej w Poznaniu (patrz: załącznik).

Projekt zakłada stworzenie skweru rekreacyjno-sportowego poprzez wprowadzenie figur i obiektów małej architektury przeznaczonych do wykorzystania przez zarówno rowerzystów, deskorolkowców, rolkarzy jak i dzieci. Projekt jest pierwszą w Poznaniu propozycją stworzenia przestrzeni, w której obiekty małej architektury o przeznaczeniu sportowym wtopione są w otoczenie parku i natury. Tak zaprojektowana przestrzeń stanowi uzupełnienie otoczenia a nie odseparowanie się od niego. Zachęca ludzi do przebywania w niej oraz do współuczestniczenia w aktywnościach na świeżym powietrzu.

Innowacyjnym założeniem projektu jest recycling starych materiałów budowlanych (marmurowe płyty ze starego Placu Wolności składowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej od momentu rozbiórki Placu w roku 2005 na Cytadeli) - praktyka z powodzeniem prowadzona na Zachodzie.

Projekt ma na celu ożywienie i odrestaurowanie Parku Wodziczki, umożliwienie osobom w różnym wieku aktywnego spędzania czasu na łonie natury, integrację różnych grup społecznych oraz uatrakcyjnianie czasu wolnego mieszkańców miasta.

Obecnie w Poznaniu nie ma przestrzeni o podobnej funkcji. Jedyne odniesienie może stanowić skatepark/bikepark w Parku A. Mickiewicza, o którego popularności świadczy fakt, że codziennie aktywnie spędza tam czas mnóstwo młodych ludzi. Przepełnienie skateparku w Parku A. Mickiewicza zmusza młodych ludzi do wyjazdów za miasto (Przeźmierowo, Swarzędz, Leszno, Grodzisk Wlkp.).

W załączeniu przedstawiono przykłady z Berlina i Warszawy, które ilustrują najważniejsze założenia projektu:

a\ Stworzenie otwartej przestrzeni integrującej obywateli miasta, atrakcyjnej zarówno dla różnego wieku osób uprawiających sport jak i dla spacerowiczów, przechodniów czy

b\ Recycling starych materiałów budowlanych

c\ Stworzenie obiektów małej architkury o przeznaczeniu użytkowym, stanowiącym atrakcyjne uzupełnienie naturlnego otoczenia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Aleja Wielkopolska, Park Adama Wodziczki, obok placu zabaw

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dlaczego Park A. Wodziczki?a\ Zaniedbane miejsce o dużym potencjaleb\ W okolicy nie ma rozwiązań umożliwiających podobną aktywność sportowo-rekreacyjną na świeżym powietrzuc\ Dobrze skomunikowane miejsce (linie tramwajowe i autobusowe), możliwy łatwy dojazd na rowerzed\ W okolicy domy i bloki mieszkalne – duża grupa potencjalnych odbiorców projektue\ Promocja parku i zachęcenie do spędzania czasu na świeżym powietrzuf\ Ze wstępnych rozmów z Zarządem Zieleni Miejskiej wynika, że na rok 2016 przewidywana jest rewitalizacja dróżek w całym parku
Potencjalni odbiorcy projektu
Grupa docelowa: dzieci, młodzież i dorośli. Osoby chcące wykorzystywać skwer jako miejsce aktywnego spędzania czasu oraz osoby chcące zrelaksować sie i wypocząć na świeżym powietrzu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
- Recycling starych, nieużywanych materiałów budowlanych i nadanie im nowej funkcji (płyty marmurowe pozostałe po rozbiórce starego Placu Wolności, składowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej na poznańskiej Cytadeli od roku 2005) - Brak w okolicy miejsca spełniającego podstawowe założenia projektu, tj. umożliwienie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu osobom w każdym wieku - Rewitalizacja zaniedbanego i zapomnianego miejsca o dużym potencjale - Stworzenie alternatywy dla przeludnionego parku rowerowo-deskorolkowego w parku Adama Mickiewicza - Stworzenie miejsca spontanicznej integracji różnych grup społecznych - Promocja parku Adama Wodziczki jako atrakcyjnego punktu na mapie Poznania (przyciągniecie mieszkańców innych dzielnic oraz okolic podmiejskich)
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Szacunkowy koszt nowej nawierzchni na istniejącej podbudowie wynosi ok. 120 zł/m.kw, na powierzchni 700 m.kw. wyniesie ok. 84000 złotych. Obiekty małej architektury: - 2 murki wysokości 37 cm, szerokości 50 cm, długości 2,5 m: 2 x 6000 zł - 1 murek wysokości 50 cm szerokości 60 cm. długości 2 m: ok. 5000 zł - 1 mała piramidka o ściętym czubku: ok. 20000 zł - stożek o zaokrąglonym wierzchołku i łagodnym kącie nachylenia wysokości 35cm i średnicy 1,25 m: ok. 15000 zł - 1 murek długości 3 m szerokości 1m, wysokości 20 cm: 7000 zł - murek o nachylonym kącie długości 4m, szerokości 50 cm: 12000 zł Szacowana wycena figur została zrobiona przez firmę skateparki.pl. W zależności od ilości wykorzystanych materiałów recyclingowych cena może ulec zmianie. 155000
SUMA: 155000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przykładowe rozwiązania projekt_ParkWodziczki_AndrzejPelczynski_JoannaSuska.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Sportu
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 155000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 175000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie opracowywana jest koncepcja rewitalizacji p. Wodziczki wraz z kosztorysem. Koncepcja jest konsultowana z RO Sołacz (i przez RO finansowana). Ewentualną budowę skateparku można zaplanować w miejscu oddalonym od zabudowań (z uwagi na hałas) oraz od placu zabaw przeznaczonego dla małych dzieci. Teren wskazany w projekcie powinien pozostać placem zabaw
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.