Strefa relaksu w centrum miasta


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Strefa relaksu w centrum miasta
Opis projektu

Patrząc na popularność Festiwalu Malta i tego jak bardzo rozruszał on Plac Wolności, proponuję by pewne jego elementy trwały cały rok ;) (oczywiście z uwzględnieniem warunków atmosferycznych) Mianowicie, proponuję by na Placu Wolności, w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym umieścić na stałe leżaki, hamaki, pufy, PSOTY i inne sprzęty sprzyjające wypoczynkowi. Korzystanie ze sprzętów byłoby darmowe dla wszystkich mieszkańców miasta, oraz stanowiłoby atrakcję turystyczną. Nad całością wypoczynku czuwałaby osoba stróża, do której obowiązków należałoby pilnowanie ładu i porządku, dbałości o sprzęt, przestrzegania regulaminu oraz chowanie na noc wymienionych sprzętów. Projekt doskonale wpisuje się w ideę ożywiania centrum miasta. Mam nadzieję, ze zostanie zrealizowany

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac Wolości

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt działałby sezonowo
Potencjalni odbiorcy projektu
Dorośli i dzieci, młodzież, emeryci i renciści, zmęczeni biznesmeni, studenci, matki z dziećmi ogółem wszyscy mieszkańcy miasta Poznań, oraz przyjezdni turyści.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Miasto potrzebuje przestrzeni sprzyjającej wypoczynkowi, przestrzeni przyjaznej i otwartej na mieszkańców. Swoistej oazy spokoju. Najlepiej żeby ta oaza była w centrum. Plac Wolności doskonale się do tego nadaje. Mobilna konstrukcja urządzeń zapewni brak sporów w wypadku oficjalnych uroczystości odbywających się na placu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Leżaki 20 sztuk (80 zł sztuka ) 1600
Hamaki 10 sztuk (120 zł sztuka) 1200
pufy 10 sztuk (250 zł sztuka) 2500
krzesła 20 sztuk (50 zł sztuka) 1000
trawiaste PSOTy 20 sztuk (450 zł sztuka) 9000
regulamin 50
SUMA: 15350
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
opłacenie stróża (pensja miesięczna) 1500
SUMA: 1500
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
wydział wiodący - Wydział Kultury
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 15350 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 18000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 33350 PLN
Zespół Obradował w składzie Dyrektor Justyna Makowska, Zastępca Dyrektora Marcin Kostaszuk, Katarzyna Aleszczyk, Katarzyna Bojarska, Rafał Ratajczak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.