Adaptacja hali sportowej na Golęcinie


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Adaptacja hali sportowej na Golęcinie
Opis projektu

Projekt zakłada remont i przystosowanie hali do korzystania z niej przez mieszkańców Jeżyc i okolic - dzieci, młodzież, dorosłych, którzy pragną aktywnie spędzać czas niezależnie od pory roku, a także sportowców. Aby było to możliwe należy halę uprzątnąć, wymienić oświetlenie oraz zamontować ogrzewanie, a także wyposażyć w odpowiedni sprzęt. Projekt zakłada również zagospodarowanie terenów przyległych w tym poprawę infrastruktury na znajdującym się obok boisku oraz budowę zewnętrznego boiska do koszykówki

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Warmińska 160-622 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Golęcin od strony ul. Niestachowskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc i okolic. Dzieci, młodzież i dorośli, którzy będą mogli aktywnie spędzać czas niezależnie od warunków pogodowych, a także sportowcy trenujący różne dyscypliny
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Obecnie hala pełni funkcję magazynu natomiast przy stosunkowo niewielkim nakładzie kosztów można ją przekształcić w centrum sportowe-rekreacyjne dostępne dla mieszkańców Jeżyc i okolic. Tereny Golęcina i Rusałki tętnią życiem w okresie sprzyjającej pogody natomiast gdy warunki pogodowe ulegają pogorszeniu mieszkańcy nie mają gdzie rekreacyjnie trenować. Takim miejscem mogłaby stać się właśnie ta hala.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Oczyszczenie hali oraz zabezpieczenie wejść i uszczelnienie dachu 50000
Wymiana oświetlenia 50000
Montaż systemów ogrzewania oraz wentylacji hali 60000
Wyposażenie hali w odpowiedni sprzęt sportowy 110000
Uporządkowanie terenów wokół hali w tym poprawa infrastruktury położonego obok boiska oraz budowa zewnętrznego boiska do koszykówki 100000
Remont szatni oraz pryszniców i toalet 70000
SUMA: 440000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Opłaty za zużytą energię elektryczną, ogrzewanie, sprzątanie oraz zarządzanie halą w okresie zimowym. Koszty będą również pokrywane z comiesięcznych opłat za korzystanie z hali 50000
SUMA: 50000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Hala Golęcin 1 hala-golecin1.JPG
Hala Golęcin 2 hala-golecin2.JPG
Hala Golęcin 3 hala-golecin3.JPG
Hala Golęcin 4 hala-golecin4.JPG
Hala Golęcin 5 hala-golecin5.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie W obecnym stanie technicznym hala może pełnić funkcję magazynową. Ponadto został powołany Zarządzeniem Prezydenta zespół mający na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania tego terenu ze zgłoszonym obiektem włącznie.
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zarządzeniem Prezydenta powołano zespół mający na celu opracowanie koncepcji zagospodarowania Golęcina wraz ze zgłoszonym obiektem
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.