Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie.


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie.
Opis projektu

Kilka tablic wystarczy, żeby na osiedlowych uliczkach dopuścić ruch rowerowy pod prąd. Dzięki temu rowerzyści spokojnie i legalnie przejadą nimi pod prąd, skracając sobie trasę i unikając zatłoczonych arterii samochodowych. Rozwiązanie na ulicach o uspokojonym ruchu nie wymaga wyznaczania kontrapasa rowerowego, a jedynie oznakowania dopuszczenia jazdy rowerów w obu kierunkach. To rozwiązanie bardzo bezpieczne - stosuje się je powszechnie w miastach Europy Zachodniej, ale występuje ono również w Polsce.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt zakłada dopuszczenie ruchu rowerowego pod prąd na 34 osiedlowych uliczkach Grunwaldu: Ognik, Płomienna, Modra, Jesienna, Poranek, Grodziska, Wolsztyńska, Zbąszyńska, Opalenicka, Trybunalska, Miecznikowska, Podkomorska, Senatorska, Kanclerska, Podstolińska, Cześnikowska, Husarska, Rycerska, Włodkowica, Lubeckiego, Skarbka, Obozowa, Tęczowa, Strzecha, Rynarzewska, Rogalińskiego, Biedrzyckiego, Cybulskiego, Nehringa, Bogusławskiego, Grottgera, Siemiradzkiego, Kossaka i Chełmońskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt dotyczy osiedli: Grunwald Północ, Grunwald Południe, Stary Grunwald, Św. Łazarz. Wszystkie ulice, na których ma być wdrożony, są spokojne i nieprzelotowe.
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównymi beneficjentami projektu są rowerzyści - zarówno obecni, jak i przyszli, przekonani wygodą korzystania z tego środka transportu. Pośrednio skorzystają na tym jednak wszyscy mieszkańcy Grunwaldu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
1. Skraca się dystans pokonywany przez rowerzystów, pozwala unikać dużych arterii samochodowych 2. Rozwiązanie proste i tanie, porządkuje sytuację na drogach 3. Promocja ruchu rowerowego w Poznaniu UWAGA!!! PO UZGODNIENIACH Z WYDZIAŁEM MERYTORYCZNYM WNIOSKODAWCA POPROSIŁ O DOKONANIE NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN W OPISIE PROJEKTU: "KILKA TABLIC WYSTARCZY, ŻEBY NA OSIEDLOWYCH ULICZKACH DOPUŚCIĆ RUCH ROWEROWY POD PRĄD. DZIĘKI TEMU ROWERZYŚCI SPOKOJNIE I LEGALNIE PRZEJADĄ NIMI POD PRĄD, SKRACAJĄC SOBIE TRASĘ I UNIKAJĄC ZATŁOCZONYCH ARTERII SAMOCHODOWYCH. ROZWIĄZANIE NA ULICACH O USPOKOJONYM RUCHU NIE WYMAGA WYZNACZANIA KONTRAPASA ROWEROWEGO, A JEDYNIE OZNAKOWANIA DOPUSZCZENIA JAZDY ROWERÓW W OBU KIERUNKACH. TO ROZWIĄZANIE BARDZO BEZPIECZNE - STOSUJE SIĘ JE POWSZECHNIE W MIASTACH EUROPY ZACHODNIEJ, ALE WYSTĘPUJE ONO RÓWNIEŻ W POLSCE. PROJEKT ZAKŁADA OPRACOWANIE KONCEPCJI WPROWADZENIA KONTRARUCHU NA 34 GRUNWALDZKICH ULICACH JEDNOKIERUNKOWYCH I JEJ CZĘŚCIOWE WDROŻENIE NA WYBRANYCH ULICACH. PROJEKT ZAKŁADA SPORZĄDZENIE KONCEPCJI DOPUSZCZENIA RUCHU ROWEROWEGO POD PRĄD NA 34 OSIEDLOWYCH ULICZKACH GRUNWALDU, A TAKŻE WDROŻENIE GO NA WYBRANYCH Z NICH PRZY ZAŁOŻENIU, IŻ CAŁKOWITY KOSZT NIE PRZEKROCZY 120 TYS. ZŁOTYCH. ULICA, REJON ULIC: ULICE, KTÓRYCH DOTYCZY PROJEKT (KOLEJNOŚĆ WG LOKALIZACJI): OGNIK, PŁOMIENNA, MODRA, JESIENNA, PORANEK, GRODZISKA, WOLSZTYŃSKA, ZBĄSZYŃSKA, OPALENICKA, TRYBUNALSKA, MIECZNIKOWSKA, PODKOMORSKA, SENATORSKA, KANCLERSKA, PODSTOLIŃSKA, CZEŚNIKOWSKA, HUSARSKA, RYCERSKA, WŁODKOWICA, LUBECKIEGO, SKARBKA, OBOZOWA, TĘCZOWA, STRZECHA, RYNARZEWSKA, ROGALIŃSKIEGO, BIEDRZYCKIEGO, CYBULSKIEGO, NEHRINGA, BOGUSŁAWSKIEGO, GROTTGERA, SIEMIRADZKIEGO, KOSSAKA I CHEŁMOŃSKIEGO.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Ustawienie tablic "Nie dotyczy rowerów" 65000
SUMA: 65000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 120000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 125000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka Wybór szczegółowych rozwiązań technicznych może podnieść koszty realizacji całości projektu ponad zakładane 120 tys. zł. Realizacja projektu możliwa do wysokości dostępnych środków.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Stary Grunwald na Sesji w dniu 18 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.