Rewitalizacja parku Cytadela - odnowienie rzeźb parkowych i remont alejek.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Rewitalizacja parku Cytadela - odnowienie rzeźb parkowych i remont alejek.
Opis projektu

Projekt polega na odnowieniu kilku rzeźb parkowych, a w tym odlanie istniejącej rzeźby - Nike z brązu. Jest to jedna z największych rzeźb, która stoi na wzgórzu przy Dzwonie Pokoju. Dodatkowo w projekcie rewitalizacji znalazło się hasło odremontowania alei parkowych. Zaproponowana koncepcja zakłada położenie nowego asfaltu na najbardziej zniszczone fragmenty - aleje przy rosarium oraz w części centralnej w kierunku muzeum. Ponadto należy odtworzyć i umocnić ścieżki, dawniej grysowe dziś zmieszane z piaskiem i trawą. Ciągną się one w kierunku amfiteatru.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Cytadela

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Cytadela - alejki asfaltowe wzdłuż rosarium i w kierunku muzeum. Alejki grysowe od centralnej części w kierunku amfiteatru.Rzeźby zlokalizowane są przy głównych alejach, rzeźba Nike przy Dzwonie Pokoju.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania, wszyscy odwiedzający i spędzający czas wolny na terenie parku.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Park Cytadela – największy park Poznania o powierzchni ok. 100 ha, zbudowany w latach 1963-1970 na terenie dawnego Fortu Winiary. Nadano mu nazwę: Park-Pomnik Braterstwa Broni i Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Park Cytadela to rozległy teren zielony położony w północnej części Poznania, ograniczony ulicami Szelągowską, Za Cytadelą (Winogrady) oraz Armii Poznań. Jest to ulubione miejsce spacerów poznaniaków mieszkających w tym regionie miasta, oferujące dużo możliwości nie tylko dla pieszych wędrówek ale też chętnie odwiedzane przez amatorów rowerów i rolek. Niestety park wymaga ogromnych nakładów finansowych na utrzymanie bieżące i jego rewitalizację. Przez lata był niedoinwestowany. Większe pieniądze przekazywano na rozwój Malty zapominając że Cytadela ma ponad 50 lat i niszczeje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
odlanie figury z brązu - 60000 zł renowacja innych figur - 40000 zł asfaltowanie i utwardzanie grysowych alejek - 1800000 zł 1900000
SUMA: 1900000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
utrzymanie ścieżek 100000 zł 100000
SUMA: 100000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1900000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 100000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 2000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE WINOGRADY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr 4/VII/2015 Zarządu Osiedla Stare Winogrady z dnia 4 sierpnia 2015 roku.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.