Ratowanie sieci Fortów Poznańskich - kontynuacja


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ratowanie sieci Fortów Poznańskich - kontynuacja
Opis projektu

Istotą projektu jest kontynuacja programu ratowania sieci pruskich fortów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które dotychczas nie były objęte żadnymi działaniami konserwatorskimi, a wymagają gruntownych działań w tym zakresie i mogą w najbliższym czasie ulec kompletnej dewastacji. Jest to niezwykle istotne zarówno w kontekście historycznego, jak i przyrodniczego dziedzictwa Twierdzy Poznań (obiekty te są wpisane do programu Natura 2000, liczne populacje nietoperzy i innych chronionych gatunków). Wsparcie dotychczasowych działań organizacji pozarządowych w tym zakresie. Odzyskanie dla mieszkańców wspaniałych miejsc historycznych dla rekreacji. Fundusze - wzorem poprzedniego projektu - przeznaczone byłyby m. in. na organizację Dni Twierdzy Poznań (jako jednego z filarów propagowania dziedzictwa TP) oraz na sfinansowanie prac renowacyjnych najbardziej zagrożonych części obiektów udostępnianych już turystycznie (fortów administrowanych przez organizacje pozarządowe).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Fortyfikacje Poznańskie; teren miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Tereny fortów zewnętrznego pierścienia bezpośrednio wpisane zarówno do programu ochrony zabytków oraz programu Natura 2000, a administrowane przez organizacje pozarządowe zajmujące się popularyzacją dziedzictwa Twierdzy Poznań.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania oraz aglomeracji poznańskiej, turyści i inni odwiedzający nasze miasto.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ogromne możliwości popularyzacji historii miasta poprzez przybliżenie historii fortów, a także popularność eksploracji niesamowitych miejsc, możliwość wykorzystania dla celów komercyjnych w powiązaniu z popularyzacją historii i przyrody, odzyskanie otoczenia wokół fortów i ich rewitalizacja.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Organizacja 'Dni Twierdzy Poznań 2016': działania promocyjne, popularyzacja tematyki fortecznej, udostępnienie zwiedzającym dodatkowych obiektów/pomieszczeń fortecznych 100000
Oznakowanie dodatkowych obiektów fortecznych w tablice informacyjne wraz z wizualizacją obiektów oraz wyznaczonym szlakiem fortecznym. 100000
Przeprowadzenie prac remontowych na terenie fortów administrowanych przez organizacje pozarządowe celem zarówno zwiększenia dla mieszkańców atrakcyjności poznańskich fortyfikacji, a także zabezpieczenia tych obiektów (wraz z występującą tam fauną oraz florą) przez dewastacją. 1800000
SUMA: 2000000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 2000000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 2000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Piotr Izydorski Konrad Dabrowski Marcin Wolniak Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.