Muzeum KKS Lech Poznań


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Muzeum KKS Lech Poznań
Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie izby pamięci poświęconej KKS Lech Poznań. Popularny "Kolejorz" to najbardziej utytułowany klub Poznania, posiadający w przeszłości blisko 30 sekcji różnych dyscyplin, święcący triumfy nie tylko na piłkarskiej murawie (siedem mistrzostw Polski), ale i parkietach koszykarskich (11 mistrzostw mężczyzn i 1 kobiet), boiskach do piłki ręcznej (3 mistrzostwa) czy hokeja na trawie (7 tytułów).

Interaktywne muzeum stanowić będzie kulturalne wypełnienie oferty INEA Stadionu, wokół którego funkcjonują ogólnodostępne boiska do siatkówki, koszykówki czy piłki, a w okresie zimowym lodowisko. Obiekt przy Bułgarskiej zajmuje szczególne miejsce w świadomości mieszkańców, którzy chętnie odwiedzają go nie tylko przy okazji odbywających się imprez masowych. Jest wizytówką Poznania i powinien stać się poznańskim centrum sportu nie tylko w rozumieniu samej aktywności ruchowej, ale i kultywowania tradycji oraz historii wypełnionej wieloma godnymi zapamiętania sukcesami. Wzorcem połączenia sportu i kultury są muzea utworzone na obiektach w Helsinkach, Sztokholmie czy Paryżu. W Polsce muzea sportowe funkcjonują w Łodzi, Gdańsku i Warszawie.

Muzeum Lecha w założeniu ma zostać zrealizowane przy użyciu najnowszych technologii przedstawiających historię w sposób przyjazny dla odbiorcy. Główny nacisk położony jest na interaktywność, dzięki czemu poznawanie nieznanych faktów staje się wciągającą zabawą i nowym doświadczeniem. Zwiedzający nie przechodzi wokół eksponatów czytając opisy, lecz dzięki wizualizacjom i dodatkowym efektom zostaje włączony w "grę" stając się uczestnikiem historycznych wydarzeń. Wykorzystanie technologii komputerowych pozwoli na dostosowanie poziomu i zakresu wiedzy indywidualnie do zwiedzającego. To on będzie decydował o szczegółowości i formie przedstawionych faktów, co sprawi, że odwiedzając muzeum kilka razy, wciąż będzie poznawał nowe fragmenty historii klubu.

Co istotne, muzeum będzie dostępne bezpłatnie, a założone w projekcie udogodnienia pozwolą swobodnie poruszać się po nim także osobom niepełnosprawnym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

INEA Stadion, ulica Bułgarska 17

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pomieszczenia pod III trybuną imienia Henryka Czapczyka
Potencjalni odbiorcy projektu
Beneficjentami projektu Muzeum KKS Lech Poznań będą mieszkańcy Poznania i Wielkopolski, którzy niejednokrotnie pokazywali swoje piłkarskie zamiłowania. To tu na mecze przychodzi zdecydowanie najliczniejsza publika w kraju, a kibice udowadniają, że mimo różnych sympatii, potrafią żyć w zgodzie, bez antagonizmów znanych z innych miast. Szczególne korzyści odczują mieszkańcy najbliższych dzielnic. Lech Poznań, jako zarządca INEA Stadionu i klub mocno ulokowany w świadomości poznaniaków, poczuwa się do roli partnera w tworzeniu możliwości spędzania czasu wolnego oraz aktywizacji mieszkańców .
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Lech to klub wszystkich mieszkańców Poznania i całej Wielkopolski. Budzi pozytywne emocje i olbrzymie zainteresowanie, czego potwierdzeniem frekwencja na meczach wynosząca w 2015 roku średnio ponad 25 tysięcy osób. Lech jest klubem z bogatą historią i licznymi sukcesami w wielu dyscyplinach - tysiące sportowców przez blisko już 100 lat pracowało na dorobek, który godny jest upamiętnienia. Utworzenie muzeum wpisywać się będzie w strategię rozwoju miasta powiększając jego ofertę kulturalną i wzmacniając wizerunek Poznania jako ośrodka sportu. Inwestycja wpisuje się również w potrzeby mieszkańców, którzy przy tworzeniu Mapy Potrzeb Lokalnych wskazywali na potrzebę szerszego wykorzystania INEA Stadionu i jego otoczenia.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Przygotowanie techniczne pomieszczeń do użytkowania i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych. 1020000
2. Wyposażenie multimedialne muzeum - projektory, ekrany, komputery itp. 530000
3. Przygotowanie wystaw, prace wykończeniowe (wystrój) 160000
4. Pozyskanie i konserwacja eksponatów 95000
5. Stworzenie "wirtualnego muzeum" - aplikacji będącej podstawą zintegrowanego działania multimediów. 70000
6. Koszty dokumentacji technicznej i projektu 47000
SUMA: 1922000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Oświadczenie o pokryciu kosztów utrzymania przez KKS Lech Poznań Oswiadczenie.pdf
Rzut z góry pomieszczenia przeznaczonego m.in. pod muzeum Lecha. RZUT_POWIERZCHNI.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1922000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1922000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.