Biuro wsparcia samotnego rodzica


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Biuro wsparcia samotnego rodzica
Opis projektu

Zadaniem Biura będzie wsparcie samotnych rodziców z terenu Poznania. Trud wychowania dzieci bez pomocy ze strony partnera oraz rodziny sprawia, że zarówno rodzice jak i dzieci narażone są na wykluczenie w wielu sferach. Rodzice samotnie wychowujący dzieci często poświęcają cały swój czas opiece nad nimi. Nie są wstanie załatwić wszystkich spraw w urzędzie, szczególnie tych dotyczących alimentów, nie mają czasu ani środków aby w efektywny sposób prowadzić sprawy w sądzie. Nie mają czasu aby szukać pracy. Na wykluczenie narażone są przede wszystkim rodziny wielodzietne, gdzie mamy do czynienia tylko z jednym rodzicem.

Zadaniem biura będzie wsparcie samotnych rodziców w następujących kwestiach: - pomoc w kontaktach z instytucjami publicznymi w sferach dotyczących alimentów; - pomoc prawna oraz pomoc w prowadzeniu spraw w sądzie; - pomoc w znalezieniu pracy, kontakty z pracodawcami, aktywizacja zawodowa samotnych rodziców; - opieka psychologiczna dla samotnego rodzica i dzieci; - pomoc w znalezieniu różnych form wypoczynku dla dzieci, oraz ułatwienie w dostępie kulturalnej dla dzieci; - pomoc w uzyskaniu dla dzieci miejsca w odpowiednim żłobku, przedszkolu, szkole, gimnazjum; - integracja samotnych rodziców, poprzez tworzenie sieci współpracy między nimi; - poszukiwanie finansowania oraz przygotowywanie wniosków na projekty wspierające i aktywizujące samotnych rodziców;

Biuro będzie prowadzone przez organizację pozarządową w 2016 roku, która wygra konkurs w tym zakresie. Przewidujemy zatrudnienie 3 osób: prawnika, psychologa oraz osobę ds. administracyjnych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Najbardziej właściwą lokalizacją wydaje się centrum Poznania. Dokładna lokalizacja zostanie zaproponowana przez organizację pozarządową, która wygra konkurs na prowadzenie biura.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

j.w.
Potencjalni odbiorcy projektu
Głównymi odbiorcami projektu będą rodziny, w których mamy do czynienia z jednym rodzicem. Sytuacja takich rodzin jest szczególnie trudna. Na jednym rodzicu bowiem spoczywa odpowiedzialność wychowania dzieci, zdobycia środków do życia oraz zapewnienia im odpowiednich warunków życia i rozwoju. Takie osoby potrzebują wsparcia w wielu sferach, w szczególności w kontaktach z administracją, sądownictwem, w zakresie opieki psychologicznej, w zakresie pomocy w znalezieniu pracy oraz aktywizacji zawodowej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Proponujemy stworzyć biuro prowadzone przez organizację pozarządową w roku 2016. Biuro poprzez swoje działania będzie miało na celu odciążenie rodziców samotnie wychowujących dzieci z terenu Poznania. Uważamy że rodzice samotnie wychowujący dzieci są w szczególnie trudnej sytuacji. Wielu z nich nie może liczyć na wsparcie ani ze strony partnera ani ze strony rodziny. Często pozostają bez wystarczających środków do życia, bowiem drugi małżonek lub partner nie płaci alimentów. Cały swój czas poświęcają na opiekę nad dzieckiem oraz na pracę. Czasu nie starcza na inne działania, które mogłyby poprawić byt całej rodziny. Brakuje czasu na załatwienie formalności w urzędzie, prowadzenie spraw sądowych np. z małżonkiem nie płacącym alimenty, na aktywizację zawodową, szkolenia, zajęcia rozwojowe czy kulturalne dla dzieci. Uważamy, że funkcjonowanie Biura przez rok rozwiązałoby powyższe problemy w wielu rodzinach. Jeżeli Biuro sprawdziłoby się w 2016 roku, można by rozważyć przedłużenie jego funkcjonowania. Jednak założyliśmy, że pracownicy Biura będą pozyskiwać środki ze źródeł zewnętrznych na projekty wspierające samotnych rodziców. To mogłoby w znacznej mierze sfinansować działanie biura w kolejnych latach.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Specjalista ds. organizacyjnych (wynagrodzenie, umowa o pracę z pochodnymi w wysokości 4500 miesięcznie w okresie 12 miesięcy) 54000
Prawnik (wynagrodzenie, umowa o pracę z pochodnymi w wysokości 4500 miesięcznie w okresie 12 miesięcy) 54000
Psycholog (wynagrodzenie, umowa o pracę z pochodnymi w wysokości 4500 miesięcznie w okresie 12 miesięcy) 54000
Wynajęcie biura (miesięczny koszt w wysokości 2000 zł przez 12 miesięcy) 24000
Sprzęt komputerowy + drukarka 3500
Roczny koszt utrzymania biura (telefony, druk, koszty dojazdu) 20000
SUMA: 209500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zadanie zapewnienia wsparcia rodzinom zarówno pełnym, jak i rodzicom samotnie wychowującym dzieci, wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Poznaniu oferta usług dla rodzin obejmuje również zapewnienie specjalistycznej terapii dla rodzin i dzieci oraz w ośrodkach wsparcia. W 2016 r. planowane jest otwarcie nowej placówki centrum inicjatyw rodzinnych, która będzie oferowało między innymi dostęp do istotnych informacji dla rodziców i dzieci oraz specjalistyczne poradnictwo dla określonych grup rodzin/osób.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szugina, Dorota Potejko
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.