Remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Remont stadionu lekkoatletycznego na Golęcinie
Opis projektu

Projekt zakłada renowację nawierzchni stadionu, a także remont oświetlenia lub też jego całkowitą wymianę (w zależności od opinii specjalistów), jak również remont trybun i ogrodzeń oraz upiększenie terenów wokół stadionu. W ramach projektu doposażony zostanie również park ćwiczeń znajdujący się pomiędzy dostawianymi trybunami a domkami.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Warmińska 160-622 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Golęcin
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc i okolic, a także innych dzielnic Poznania. Dzieci oraz młodzież, a także dorośli którzy licznie biorą udział w różnego rodzaju zawodach w wielu dyscyplinach sportowych, jak również i w festynach.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Stadion lekkoatletyczny na Golęcinie jest najlepszym obiektem tego typu w rejonie i od lat organizowane są na nim zawody sportowe najwyższej rangi oraz liczne festyny dla dzieci i młodzieży. Każdego dnia korzystają z niego mieszkańcy miasta, a także trenują na nim sportowcy wyczynowi, którzy później biorąc udział w zawodach ogólnopolskich i ogólnoświatowych przyczyniają się do promocji Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Renowacja nawierzchni bieżni oraz pozostałych terenów pod inne dyscypliny 100000
Remont bądź wymiana oświetlenia 140000
Malowanie elementów takich jak barierki, trybuny, maszty, tablice itp. 20000
Naprawa trybun - wymiana desek, wymiana uszkodzonych krzesełek itp. oraz dostawienie ławek i śnmietników, a także zadbanie o tereny zielone i kwietniki 19999
Uzupełnienie wyposażenia - sprzętu sportowego - oraz uporządkowanie hali w której aktualnie magazynowany jest sprzęt 150000
Uzupełnienie parku ćwiczeń o ławkę oraz dodatkowe barierki i poręcze 20000
SUMA: 449999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji będą składową zarządzania obiektami na Golęcinie, także projekt nie będzie generował nowych. 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie stadionu-1 stadion-la1.JPG
Zdjęcie stadionu-2 stadion-la2.JPG
Zdjęcie stadionu-3 stadion-la3.JPG
Zdjęcie stadionu-4 stadion-la4.JPG
Zdjęcie stadionu-5 stadion-la5.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 449999 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 449999 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.