ENETER (tainment) CENTER


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
ENETER (tainment) CENTER
Opis projektu

Nasz projekt ma za zadanie stworzyć nowe, atrakcyjne miejsce do rozrywki w centrum miasta Poznania. Planujemy zagospodarować miejsce zaśmiecone gruzem przy ul. Magazynowej, niedaleko galerii handlowej Poznań City Center. W tym miejscu miałby powstać plac Paintballowy wraz z punktem gastronomicznym znajdującym się w jednym z ustawionych przez nas, zrewitalizowanych kontenerów. Obok niego ulokowane byłoby miejsce na ogniska. Teren gruzowiska zostałby uporządkowany, a sam gruz spożytkowany na potrzeby placu paintballowego. Reszta terenu zostałaby zasypana piaskiem i obstawiona przeszkodami. W drugim ustawionym kontenerze znajdować się będzie wypożyczalnia sprzętu paintballowego. Pomysłodawcami są beneficjenci projektu Poznań akcja Partycypacja współfinansowanego przez program Erasmus plus w wieku 16-18 lat.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań, ul. Magazynowa

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Nie dotyczy
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Poznania oraz turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Nasz projekt ma za zadanie stworzenie miejsca rozrywki które zwiększałoby aktywność mieszkańców jak i turystyczną miasta.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Toalety 1500
Oświetlenie 500
Śmietniki 500
Stoły z palet 3000
Piasek, trawa 2500
Kontenery i ich renowacja 2900
SUMA: 10900
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie We wniosku nie podano dokładnej lokalizacji projektu. Ulica Magazynowa zgodnie z danymi zawartymi w Systemie Informacji Przestrzennej nie istnieje. Na podstawie danych zawartych w internecie (m. in. Google Maps) teren został zlokalizowany. W celu potwierdzenia powyższego WGN podjął próby ponownego skontaktowania się z Wnioskodawczynią, które nie przyniosły rezultatów. Anliza nieruchomości znajdujących się w sąsiedztwie dawnej ul. Magazynowej wykazała, że we wskazanej lokalizacji grunty nie stanowią pełnej własności Miasta Poznania. Ponadto do wniosku nie dołączono zgody na dysponowanie nieruchomością.
Zespół Obradował w składzie Elżbieta Smolarek, Maciej Wojtkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE WILDA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Trwają prace projektowe dotyczące zagospodarowania Wolnych Torów. Wskazany w projekcie teren stanowi reprezentacyjną część Wildy i powinien być zagospodarowany w sposób przemyślany, stanowiący wizytówkę naszej dzielnicy.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Wilda na sesji w dniu 20 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.