Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola
Opis projektu

Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola to projekt mający na celu przywrócić poczucie bezpieczeństwa opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół w poruszaniu się w przestrzeni swojej okolicy. Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli stały się zbyt niebezpieczne w odczuciu wielkiej grupy mieszkańców nie tylko dla samodzielnego poruszania się uczniów, ale i dla dorosłych. Dlatego uspokojenie ruchu na lokalnych i zbiorczych ulicach, którymi prowadzą drogi do szkół i przedszkoli, jest kluczowym zadaniem dla lokalnych społeczności.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar osiedli Łazarz, Grunwald Północ, Stary Grunwald, Grunwald Południe oraz Południowe Os. Kopernika na Osiedlu Junikowo.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Ulice przecinające główne ciągi ruchu pieszego do szkół i przedszkoli na powyższych osiedlach.
Potencjalni odbiorcy projektu
Opiekunowie dzieci posyłający, odprowadzający i odwożący dzieci do szkół i przedszkoli
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W dzisiejszych czasach kluczowa dla rozwoju dziecka nauka poruszania się w przestrzeni została stłumiona poczuciem zagrożenia w otoczeniu. Część dzieci dowożonych jest do szkół i przedszkoli z daleka. Ale i opiekunowie dzieci mieszkających w pobliżu przestali zaprowadzać pieszo dzieci do przedszkoli i wysyłać je samodzielnie do szkół ze względu na brak poczucia bezpieczeństwa. Uspokojenie ruchu na ulicach lokalnych i zbiorczych, które zaczęły przenosić ruch uciekający z ulic klas wyższych, wzmocni pewność poruszania się pieszych i dzieci na rowerach w przestrzeni. Tym samym jest zgodne z postulatami Studium Miasta Poznania, poddrodział Ruch Drogowy, Strategią Miasta 2030 - cel strategiczny 3 oraz Miejskim Programem Rewitalizacji.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Progi zwalniające 25 szt. po 4600 PLN 115000
Progi zwalniające wyspowe 51 szt. po 3000 PLN 153000
Wyniesione przejścia dla pieszych 5 szt. po 8000 PLN 40000
znaki drogowe 20000
malowanie pasów jezdni i przejść dla pieszych 10000
malowanie przestrzeni wyłączonych z ruchu 80000
SUMA: 418000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Opis szczegółowy projektu wraz z lokalizacjami NG Bezpieczna Droga do Szko_y.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 480000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 20000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka Wybór szczegółowych rozwiązań technicznych może podnieść koszty wykonania całości projektu ponad zakładane 500 tys. zł. Realizacja projektu możliwa do wysokości dostępnych środków.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD POŁUDNIE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Południe na sesji w dniu 13 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE GRUNWALD PÓŁNOC
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Grunwald Północ na sesji 20.08.2015
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE JUNIKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Junikowo na sesji 19.08.2015
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARY GRUNWALD
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Stary Grunwald na Sesji w dniu 18 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.