Renowacja Areny


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Renowacja Areny
Opis projektu

Projekt "Renowacja Areny" jest kontynuacją działań prowadzonych od dwóch lat, które mają na celu poprawę warunków panujących w hali. Dzięki temu w Poznaniu będzie mogło odbywać się więcej imprez artystycznych oraz sportowych, na które bardzo licznie uczęszczają mieszkańcy miasta i okolic. Ponadto dzieci, młodzież oraz dorośli korzystający na co dzień z hali będą mieli stworzone ku temu dużo lepsze warunki.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Hala Widowiskowo-Sportowa Arenaul. Wyspiańskiego 3360-751 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

HWS Arena położona jest blisko centrum na terenie Paru Kasprowicza
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy miasta Poznania oraz okolic, a także mieszkańcy innych rejonów kraju.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
HWS Arena jest największą halą widowiskowo-sportową, w której przez dekady odbywały się najważniejsze imprezy sportowe i artystyczne. Renowacja hali w najbliższych latach jest jedynym sposobem na utrzymanie w Poznaniu obiektu, w którym mogą odbywać się imprezy rangi międzynarodowej oraz koncerty największych gwiazd, a także imprezy dziecięce dla wielotysięcznej publiczności. Dzięki projektowi możliwa będzie wymiana parkietu, który jest w bardzo złym stanie, a który w ostatnich latach był jedynie odmalowywany. Parkiet jest absolutnie niezbędnym elementem większości zawodów sportowych oraz wielu imprez artystycznych. Natomiast modernizacja wejścia przyczyni się do usprawnienia gościom imprez wchodzenie oraz wychodzenie z hali, zwiększy ich komfort jak również wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wymiana parkietu 400000
Modernizacja wejścia 49999
SUMA: 449999
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt utrzymania w kolejnych latach będzie składową obecnie istniejących kosztów, także nie będzie generował nowych. 1
SUMA: 1
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 450000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Proponowane zadanie powinno być uwzględnione w Budżecie Miasta , ponadto projekt nie jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.