Wieża widokowa na Górze Moraskiej


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Wieża widokowa na Górze Moraskiej
Opis projektu

Projekt polega na wybudowaniu wieży z platformą widokową na Górze Moraskiej, czyli najwyższym wzniesieniu w Poznaniu. O tym najwyżej położonym punkcie w mieście wie wielu poznaniaków, jednak jest on znany bardziej jako część rezerwatu obejmującego kratery po upadku meteorytu i elementy krajobrazu polodowcowego niż jako punkt widokowy. Dzieje się tak dlatego, że wzniesienie mimo swojej wysokości nie posiada żadnego miejsca, z którego roztaczałby się widok na 360 stopni, gdyż szczyt jest niemal całkowicie zalesiony. Jedynie na wschodnim zboczu Góry znajduje się polana, z której można podziwiać panoramę Piątkowa, Naramowic, Moraska, Umultowa i części centrum, która nie jest zasłonięta przez bloki na osiedlu Sobieskiego. Propozycja obejmuje zatem budowę wieży, która posiadałaby platformę widokową powyżej koron drzew oraz pozwalającą dojrzeć centrum ponad piątkowskimi zabudowaniami. Mogłaby ona powstać w jednej z dwóch lokalizacji przedstawionych poniżej. Wybór ostatecznej lokalizacji zależy od kwestii możliwości technicznych oraz własności gruntów. Jeśli chodzi o konstrukcję wieży, to najlepszym rozwiązaniem zdaje się być wieża drewniana, podobna do tej na gliniankach w Mosinie. Jest to bowiem konstrukcja relatywnie tania i łatwa do wzniesienia, a dodatkowo dobrze wpisująca się w leśny krajobraz. Musiałaby ona jednak być na tyle wysoka, by z żadnej strony panoramy nie zasłoniły drzewa. Oczywiście można by też zbudować wieżę betonową, podobną do tej na Dziewiczej Górze, przypominającą nieco latarnię morską i wyposażoną np. w windę, jednak taki projekt wydaje się zbyt drogi.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Istnieją dwie możliwe lokalizacje. Pierwszą z nich jest polana na końcu ulicy Morenowej, przy obiektach Aquanetu, która już obecnie jest znanym, chociaż zupełnie niezagospodarowanym punktem widokowym. Alternatywną możliwością jest zbudowanie drewnianej wieży z platformą widokową na właściwym szczycie góry, który znajduje się w granicach rezerwatu "Meteoryt" Morasko i jest jednym z punktów trasy turystycznej przebiegającej przez ten rezerwat.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Jak wspomniano w opisie projektu, ostateczny wybór jednej spośród dwóch zaproponowanych lokalizacji zależy od możliwości technicznych i własności gruntów. Lokalizacja na samym szczycie góry, na niewielkiej polanie otoczonej lasem, wydaje się być atrakcyjna, gdyż leży w samym sercu rezerwatu. Polana jest jednak niewielka, zaś teren jest nierówny. Przy ulicy Morenowej jest znacznie więcej miejsca, teren jest mniej pofałdowany, a w dodatku bliżej znajdują się ciekawe do obserwacji z góry zabudowania.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy Poznania, a zwłaszcza północnych części miasta - Piątkowa, Moraska, Naramowic czy Umultowa. Ponadto beneficjentami projektu są też mieszkańcy gmin graniczących z Poznaniem od północy, czyli przede wszystkim Suchy Las, Czerwonak i Rokietnica. Odbiorcami projektu mogą także oczywiście być turyści z innych części kraju, a nawet z zagranicy.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W ostatnich latach w Poznaniu wiele mówi się o potrzebie tworzenia punktów widokowych. Wieże widokowe są zawsze jednymi z najchętniej odwiedzanych przez turystów obiektów. W chwili obecnej w Poznaniu nie ma ani jednej takiej wieży. Od dawna mamy możliwość podziwiania panoramy z Dziewiczej Góry. Brakuje równie dobrego miejsca do obserwacji na drugim brzegu Warty. Góra Moraska wydaje się być jeszcze bardziej atrakcyjna od Dziewiczej Góry, gdyż jest nieco wyższa i nosi miano najwyższego wzniesienia w okolicy, a także znajduje się bliżej zabudowań i centrum miasta, co zapewnia ciekawsze widoki. Poza tym góra Moraska znajduje się w granicach Poznania i istnieje możliwość dojechania do niej komunikacją miejską. Należy korzystać z wzorów zachodnioeuropejskich, gdzie lokalne dominanty krajobrazu są wykorzystywane jako punkty widokowe. Rezerwat na Morasku ma wielką wartość, jednak brakuje mu promocji. Wieża widokowa na jego terenie lub w pobliżu mogłaby znacznie zwiększyć liczbę odwiedzających go osób. Turyści przy okazji podziwiania panoramy miasta poznaliby niezwykłą historie upadku meteorytu na Morasku oraz elementów polodowcowego krajobrazu Wielkopolski.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa drewnianej wieży widokowej wraz możliwymi udogodnieniami dla niepełnosprawnych. 450000
Ewentualna towarzysząca infrastruktura (utwardzone dojścia, tablice informacyjne) 40000
SUMA: 490000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nie można lokalizować obiektów architektonicznych bez wskazania działki, Wzgórze Moraskie jest na tyle duże, że brak określenia dokładnej lokalizacji uniemożliwia wprowadzenie do BO.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Treść odwołania: Składam odwołanie od decyzji o niedopuszczeniu do PBO projektu "Wieża widokowa na Górze Moraskiej". Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że pierwotnie proponowałem dwie alternatywne lokalizacje dla budowy wieży, a obecnie rozpatruję już tylko jedną, gdyż lokalizacja obiektu przy ulicy Morenowej obok zabudowań Aquanetu została także zaproponowana przez pomysłodawcę innego projektu i odrzucona z powodu braku zgody właścicieli prywatnych terenów. Pozostaje zatem lokalizacja w rezerwacie "Meteoryt Morasko", na samym szczycie góry. Zdziwiło mnie uzasadnienie odrzucenia projektu, odnoszące się do braku wskazania konkretnej działki, na której miałaby stanąć wieża. Właściwie cała południowa część rezerwatu wraz ze szczytem wzgórza położona jest na jednej bardzo dużej działce: obr./ark. 54/37 nr 9247/1. Jest ona w całości własnością publiczną, więc nie wymaga zgody prywatnych właścicieli terenu. Zastosowany przeze mnie opis słowny lokalizacji wieży na szczycie góry jest znacznie bardziej precyzyjny niż podanie numeru tak rozleglej działki. Pisałem o polanie na samym szczycie wzgórza, na której znajduje się tablica informacyjna o Górze Moraskiej, będącej najwyższym wzniesieniem w okolicy. Każdy, kto choć raz przeszedł szlak prowadzący przez rezerwat na Morasku, wie o które miejsce chodzi. Istotnie, cały masyw Góry Moraskiej jest rozległy, na co wskazano w uzasadnieniu, ale szczyt jest tylko jeden i do jego zlokalizowania wystarczy mapa hipsometryczna lub po prostu znajomość rezerwatu. Proszę zatem o odniesienie się do tego, czy można zarekomendować budowę wieży na wymienionej przeze mnie powyżej działce, skoro nie jest ona własnością prywatną. Jeśli wskazanie obrębu, arkusza i numeru konkretnej działki oraz dodatkowy opis słowny ściśle wskazujący miejsce potencjalnej budowy są za mało precyzyjne, to proszę o uzasadnienie i wyjaśnienie, jakie jeszcze dane musiałyby być podane, żeby lokalizacja była wiadoma.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Wskazana przez Wnioskodawcę działka jest rezerwatem przyrody. Zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody Art. 15.: 1. W parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody zabrania się: 1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody; Wnioskodawca przyjął wyjaśnienia i zgodził się z argumentacją Wydziału. Negatywna rekomendacja jest decyzją ostateczną podjętą przez Zastępcę Prezydenta Pana Macieja Wudarskiego.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Maciej Sobociński, Wojciech Makowski, Magdalena Zaradzka, Marek Wierzbicki.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Planowana inwestycja znajduje się na terenie rezerwatu „Meteoryt” Morasko, teren jest zalesiony z utrudnionym dostępem
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr IV/23/II/2015 RO z 28 lipca 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.