UWAGA - Zgłoszenie zostało wycofane

Uzasadnienie: projekt wycofano

Park Przy Żurawińcu


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Park Przy Żurawińcu
Opis projektu

Projekt zakłada utworzenie terenu sportowo-rekreacyjnego w zieleni z elementami małej infrastruktury: ławkami, koszami na śmieci i ścieżkami. W jego skład wchodziłby plac zabaw dla dzieci położony przy ulicy Jasna Rola (planowana powierzchnia 30x20 metrów, około 600 mkw.) w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych oraz siłownia na świeżym powietrzu (około 600 mkw.) zlokalizowana przy ścieżce łączącej os. Łokietka z Laskiem Piątkowskim, okalającym rezerwat „Żurawiniec”.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Obszar terenu położony między ul. Jasna Rola a os. Łokietka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dokładniej ujmując: jego część nieporośnięta drzewami położona na miejskiej działce nr 1/1 w obr. 50 ark. 17. Plac zabaw byłby zlokalizowany bliżej ulicy Jasna Rola, siłownia pod chmurką przy ścieżce łączącej Żurawiniec z os. Łokietka (środkowa część działki).
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, w szczególności osiedla Łokietka oraz bloków wielorodzinnych przy ul. Jasna Rola oraz Bolka.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Istnieje potrzeba utworzenia terenu rekreacyjno-sportowego w obszarze o intensywnej, nowej zabudowie wielorodzinnej (bloki przy ul. Jasna Rola), który zapewni mieszkańcom warunki do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Powstanie takiego parku jest szczególnie ważne w kontekście skutków wzmożonej antropopresji na rezerwat Żurawiniec. Będzie stanowić swego rodzaju otulinę dla rezerwatu przyrody, co wpisuje się w działania mające na celu ochronę „Żurawińca”. Projekt wychodzi naprzeciw Mapie Potrzeb Lokalnych (pkt. 15 – zgodność ze strategią rozwoju miasta, obszar „Sportowy Poznań” oraz pkt. 16 - ochrona Żurawińca przed zabudową).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
budowa placu zabaw: 185.000 zł (kolejne 100.000 zł wyłoży prywatny inwestor, doposażając plac zabaw w nowe urządzenia, zgodnie z ustaleniami prowadzonymi między inwestorem a Radą Osiedla Naramowice) 185000
budowa chodnika/ścieżki od ul. Jasna Rola do placu zabaw, długość ok. 30 metrów 12000
budowa siłowni pod chmurką 70000
postawienie 10 koszy na śmieci 5000
ustawienie 10 ławek z oparciami 12000
nasadzenia zieleni wokół placu zabaw: 6000
SUMA: 290000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
utrzymanie terenu i konserwacja urządzeń 6000
SUMA: 6000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 290000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 10000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 300000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.