Poznać ZOO wzrokiem, słuchem, dotykiem. Dostosowanie poznańskiego Nowego Zoo do potrzeb osób z problemami wzroku.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Poznać ZOO wzrokiem, słuchem, dotykiem. Dostosowanie poznańskiego Nowego Zoo do potrzeb osób z problemami wzroku.
Opis projektu

Poznańskie Nowe Zoo jest jedną z największych atrakcji naszego miasta, nie tylko dla jego mieszkańców, ale i dla turystów. Niedźwiedziarnia, słoniarnia, wioska afrykańska, czy wybieg dla tygrysów to wspaniałe, nowoczesne obiekty, którymi poznańskie zoo może się poszczycić i które przyciągają do niego tłumy zwiedzających. Chcemy, aby były one dostępne dla wszystkich – również dla tych osób, które poznają świat poprzez inne zmysły niż wzrok. Nasz projekt zakłada przystosowanie poznańskiego Nowego Zoo dla potrzeb osób niewidomych i niedowidzących (w tym starszych) poprzez zastosowanie szeregu rozwiązań ułatwiających tej grupie osób skorzystanie z jego atrakcji. Proponowane udogodnienia będą atrakcyjne również dla osób widzących, szczególnie dla dzieci, gdyż w ciekawej formie będą opisywać otaczające ich w zoo atrakcje. Wykaz rozwiązań:
- dotykowy, udźwiękowiony i obrajlowiony terminal informacyjny znajdujący się przy wejściu, zawierający plan całego zoo, opis poszczególnych jego stref i najważniejszych obiektów znajdujących się na jego terenie, wraz z krótką informacją jak do nich dotrzeć; - mapy dotykowe opatrzone opisem brajlowskim, usytuowane we wszystkich newralgicznych miejscach (np. poszczególne przystanki kolejki), które pomogą w szybkiej orientacji w terenie i znajdujących się w jej pobliżu atrakcji; - tabliczki brajlowskie przy wybiegach zwierząt zawierające krótki opis każdego zwierzęcia wraz z jego wypukłym konturem; - kilkanaście tablic edukacyjnych rozmieszczonych na całej trasie zwiedzania z informacjami w brajlu na temat przyrody, historii wybranych zwierząt, ich pochodzenia, piramidy żywieniowej. - kilka makiet dotykowych w technice 3D przedstawiających bryły najciekawszych obiektów: słoniarnia, wioska afrykańska, trasa kolejki „Maltanka”, wybieg afrykański wraz z okolicznymi stawami oraz zabytkowy fort III; - przewodnik po zoo w druku powiększonym i brajlu wraz z wypukłymi grafikami wybranych zwierząt; - ulotki informacyjne w brajlu i wypukłe mapki kieszonkowe ułatwiające osobom niedowidzącym samodzielne zwiedzanie; - oznaczenia brajlowskie wejść np. do toalet i innych obiektów; - linie naprowadzające i pola uwagi zamontowane na chodnikach w ważniejszych częściach zoo.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren Nowego Zoo w Poznaniu, ul. Krańcowa 81

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Inwestycja obejmująca zasięgiem teren całego zoo
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy i turyści zwiedzający Nowe Zoo, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Jednym z ciekawszych miejsc wartych zobaczenia w Wielkopolsce jest poznańskie Nowe Zoo. Chcemy, aby miejsce to było dostępne nie tylko dla turystów pełnosprawnych, ale też i dla tych, którzy nie mają możliwości zobaczenia go zmysłem wzroku – osób słabowidzących i niewidomych. Co 4 osoba niepełnosprawna to osoba niedowidząca. Szacuje się, iż w Poznaniu deficyt narządu wzroku występuje u około 14284 osób(„Stan Zdrowia Ludności Polski w 2004r w przekroju terytorialnym”). W Wielkopolskim Okręgu Polskiego Związku Niewidomych zarejestrowanych jest 4 tys. osób dysfunkcją wzroku. W Owińskach pod Poznaniem natomiast znajduje się jedyny w całym regionie Specjalistyczny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. Realizując projekty kierowane do osób niepełnosprawnych, nasze miasto mogłoby pokazać, iż jest otwarte i wrażliwe na potrzeby różnych grup społecznych. Takie realizacje kształtują pozytywny stosunek do osób niepełnosprawnych, dają świadectwo dbałości o ich specyficzne potrzeby, przypominają o ich istnieniu i potrzebie projektowania przestrzeni bez barier. Otwórzmy się na innych!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Teminal udźwiękowiony i ubrajlowiony przedstawiający mapę zoo. Makiety dotykowe w technice 3D (5 sztuk) 323700
Mapy dotykowe z opisem brajlowskim (10 sztuk). Tablice edukacyjne (30 sztuk). Tabliczki brajlowskie zawierające krótki opis zwierzęcia z jego wypukłym konturem (300 sztuk) 669600
Przewodnik po zoo w druku powiększonym i w brajlu z rycinami (50 sztuk). Ulotki w alfabecie brajla (300 sztuk). Wypukłe mapki kieszonkowe (150 sztuk) 9422
Przygotowanie przewodnika (redaktor, skład publikacji w brajlu i czarnodruku, projekt rycin). Opracowanie wypukłej mapy. 10650
Brajlowskie oznaczenia wejść, np. toalet i innych obiektów (40 sztuk) 2160
Linie naprowadzające i pola uwagi zamontowane na chodnikach. 688800
SUMA: 1704332
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
List polecający - Ogród Zoologiczny list polecaj_cy.jpg
Zdjęcia przykładowych realizacji tyflograficznych ZDJ_CIA PRZYK_ADOWYCH REALIZACJI TYFLOGRAFICZNYCH.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Komunalnej
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie nie jest to zadanie własne gminy
Zespół Obradował w składzie Józef Rapior, Robert Górny, Ewa Rawicka, Wiesław Kalina
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.