Boisko typu Orlik w północnej części Poznania


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Boisko typu Orlik w północnej części Poznania
Opis projektu

Budowa kompleksu sportowego na terenie Umultowa/Moraska. W skład kompleksu będzie wchodzić boisko piłkarskie, oraz boisko do piłki siatkowej i koszykowej.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lokalizacja obiektu na jednej z działek miejskich - teren osiedla Umultowo lub teren na granicy Moraska i Umultowa. Rejon Ulic Dzięgielowej, Naramowickiej, Kresowej, Zagajnikowej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Lokalizacja do uzgodnienia przy współpracy Rad Osiedli Umultowo - Morasko, oraz władz miejskich.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Umultowa/Moraska /Różanego Potoku i Naramowic
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W północnej części Poznania, na terenie Moraska, Umultowa, Naramowic i Radojewa brak boiska typu "Orlik". Brak również porządnego boiska piłkarskiego i boiska do kosza. Przyszedł czas aby na północy Poznania również zadbać o sport, rekreację - niezbędną infrastrukturę dla dzieci i młodzieży. POZNAŃ stawia na SPORT!
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Boisko piłkarskie 616804
Budynek sanitarno -szatniowy, oświetlenie, chodniki 235856
Boisko do piłki siatkowej/koszykowej 210971
SUMA: 1063631
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Szacunkowe roczne utrzymanie obiektu: oświetlenie, ogrzewanie, utrzymanie boisk - sprzątanie 9294
SUMA: 9294
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
szacunkowe koszty 01_zbiorcze_zestawienie_kosztow-Orlik2012.xls
koszty 01_zbiorcze_zestawienie_kosztow-Orlik2012.xls

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 1063631 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 9294 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1072925 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE MORASKO-RADOJEWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała nr IV/23/II/2015 RO z dnia 28 lipca 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE UMULTOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr V/25/VII/2015 Rady Osiedla Umultowo z dnia 12 sierpnia 2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.