Przystanek Jeżyce - mobilny przewodnik po dzielnicy


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Przystanek Jeżyce - mobilny przewodnik po dzielnicy
Opis projektu

Naszym pomysłem jest stworzenie mobilnego przewodnika po Jeżycach, w postaci aplikacji na telefon komórkowy, działającej w systemach Android i iOS. Dzięki niej odbiorca pozna Jeżyce zarówno z perspektywy miejsc i wydarzeń historycznych, jak i współczesnych symboli nowego oblicza dzielnicy.

Miejsca ważne w obrębie Jeżyc pod względem społeczno - kulturalnym oraz historycznym zostaną oznaczone w przestrzeni publicznej kodami QR, które będą bezpośrednimi odnośnikami do umieszczonych w aplikacji materiałów, odkrywających dodatkowe lub niewidoczne na co dzień informacje. Będą to zarówno materiały poszerzające wiedzę na temat Jeżyc, jak i ciekawostkowe lub informacyjne (na przykład bieżące wydarzenia kulturalne). Kryterium będzie ich istotność w kontekście życia społecznego, dzięki czemu uruchomiony projekt stanie się multimedialnym przewodnikiem użytecznym zarówno dla stałych mieszkańców jak i przyjezdnych.

To nie będzie zwykła aplikacja, jakich wiele. Jej innowacyjność polega na systemie zarządzania treścią, dzięki któremu jej „administratorem” może być każdy, bez względu na stopień znajomości obsługi komputera. Zbudowana zostanie zupełnie inaczej, dzięki czemu dokonywanie zmian będzie proste, szybkie i przyjazne, co sprawi, że nasz przewodnik będzie „żył” w rytmie zmian, dokonujących się w dzielnicy. Zaproszenie mieszkańców dzielnicy do współtworzenia treści nada projektowi społeczny i integracyjny charakter. 

Możliwości, które otwierają się dzięki multimedialnym możliwościom aplikacji (dodawanie materiałów graficznych, video, dźwiękowych oraz materiałów dla osób niepełnosprawnych) sprawią, że Jeżyce, które już dzisiaj uznawane są za jedną z najdynamiczniej rozwijających się w Poznaniu dzielnic staną się miejscem, w którym, dzięki użyciu telefonu komórkowego (używanego dziś powszechnie) możliwy stanie się szybki dostęp do uporządkowanych systemowo informacji. 

„Przystanek Jeżyce” jest pierwszą tego typu realizacją w skali Europy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Istotą projektu „Przystanek Jeżyce” jest wyznaczenie dużej liczby lokalizacji w obrębie Jeżyc, więc precyzyjne określenie wszystkich miejsc realizacji nie jest do końca możliwe. Określenie „teren Jeżyc” jest z kolei zbyt ogólne – biorąc pod uwagę, że na skutek istniejących w różnych okresach podziałów administracyjnych i zwyczajowych, obszar Jeżyc waha się według różnych źródeł od 2 do 58 kilometrów kwadratowych. Jako podstawę (podlegającą korektom w drodze konsultacji społecznych) przyjęliśmy zatem następujące granice: - od południa: ulica Bukowska (łącznie z ulicą Szylinga i obszarem, na którym mieści się I Liceum Ogólnokształcące i Willa Flora)- od północy: tory kolejowe w kierunku Szczecina- od wschodu: ulica Roosevelta- od zachodu: aleja Polska (dzięki czemu w obszarze znajdzie się m.in. Ogród Botaniczny). Podkreślić należy, że na zasięg projektu wpływ będą mieli sami mieszkańcy, którzy w otwartym głosowaniu (odbywającym się na przykład przy użyciu ankiety umieszczonej w aplikacji) zadecydują jakie lokalizacje powinny się znaleźć na „mapie lokalizacyjnej”. Będą mogli również je zgłosić uzasadniając ich wartość dla życia społeczno-kulturalnego dzielnicy.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Unikalność projektu polega m.in. na twórczym wyborze konkretnych lokalizacji, w których znajdą się „przystanki”. Konwencjonalny zestaw obiektów istotnych z powodów historycznych uzupełniony zostanie o lokalizacje będące dowodem bujnego w ostatnich latach rozwoju Jeżyc. We współczesnym przewodniku nie może zabraknąć więc nawet bardzo świeżych dowodów aktywności Jeżyczan – przykładem choćby „zagłębie lodowe” przy ul. Kościelnej, które stało się impulsem do ożywienia części dzielnicy. Z drugiej strony chcemy też przywołać ducha nieistniejących już obiektów i instytucji, które zasługują na przypomnienie. Takim obiektem może być pierwszy poznański dworzec kolejowy (na terenie dzisiejszego starego zoo), a instytucją – pierwsza prywatna wytwórnia płytowa w powojennej Polsce – Poznańska Fabryka Płyt Gramofonowych „Mewa” Mieczysława Wejmana (przy ul. Kościelnej). Kluczowe dla wyboru konkretnych lokalizacji będzie ich znaczenie dla społeczności Jeżyc i Poznania – nie może więc zabraknąć takich obiektów jak Rynek Jeżycki, Teatr Nowy, Dom Tramwajarza, Stare ZOO czy Kino Rialto. Z pomocą mieszkańców chcemy jednak dostrzec miejsca mniej oczywiste, za którymi kryją się warte przypomnienia wydarzenia i historie, nawet fikcyjne. Przystanek umieścimy przy kamienicy Borejków z Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz, przy ulicy Staszica, gdzie swą życiową podróż zaczynał raper Peja, ale też w rejonie, w którym w 1848 roku doszło do słynnej „masakry jeżyckiej”. Naszą intencją jest też zaintrygowanie użytkowników naszej aplikacji historią. Dlatego w projekcie nie może zabraknąć odniesień do lokalizacji wiążących się na przykład z wydarzeniami Poznańskiego Czerwca, takich jak miejsce śmierci Romka Strzałkowskiego czy złowrogiej siedziby Urzędu Bezpieczeństwa. W roku 60. rocznicy wydarzenia, które znacząco wpłynęło na losy kraju w XX wieku, takie odniesienie jest naszym zdaniem nieodzowne.
Potencjalni odbiorcy projektu
„Przystanek Jeżyce” adresowany jest do trzech podstawowych grup odbiorców: - mieszkańców Jeżyc i całego Poznania, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży (dla której smartfon zastąpił tradycyjne wydawnictwa, takie jak gazety i przewodniki), - turystów polskich i zagranicznych, dla których aplikacja stanie się multimedialnym przewodnikiem odkrywającym uroki Jeżyc, - osób niepełnosprawnych – niewidomych i niesłyszących. Dla nich aplikacja będzie szansą na zdobycie informacji i wiedzy, do której dotychczas nie mieli dostępu.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt „Przystanek Jeżyce” odpowiada na potrzebę stworzenia innowacyjnego instrumentu pozwalającego na poszerzenie rzeczywistości w świecie wirtualnym i wiedzy o niej. Jego systemowość i łatwość dostępu daje szansę na zbudowanie pierwszego w Poznaniu spójnego systemu informacji, o kształcie którego zdecydują sami mieszkańcy nadając im priorytety.  Realizacja projektu jest konsekwencją towarzyszącego nam rozwoju technologicznego - pojawiające się innowacje są oczekiwane przez społeczeństwo i zastępują tradycyjne źródła informacji, a po czasie stają się standardami. Pozwalają także na zupełnie nowe podejście do wykluczonych do tej pory grup społecznych, które z powodów barier językowych, informacyjnych oraz społecznych nie mogły uczestniczyć w życiu społecznym. Proponowane rozwiązanie stanie się więc narzędziem, dzięki któremu osoby niewidome, niesłyszące, a także cudzoziemcy otrzymają dostęp do tak ważnej, niezbędnej do swobodnego poruszania się w przestrzeni i uczestnictwa w wydarzeniach bazy wiedzy. 
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
prace programistyczne - 230000 prace grafików - 20000 przygotowanie treści - 15000 265000
SUMA: 265000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
administrowanie aplikacją 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Gabinet Prezydenta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 265000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 100000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 365000 PLN
Zespół Obradował w składzie Andrzej Białas, Sylwia Stec, Katarzyna Strzyż-Sobańska
 
 
Wydział Kultury
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Choć stworzenie takiej aplikacji wydaje się zasadne, to założony koszt pracy programistów przekracza kilkukrotnie kwoty, za które powstają tego typu aplikacje. Należałoby też rozważyć stworzenie modułu dla dzielnicy Jeżyce (oraz innych poznańskich dzielnic) w ramach istniejących aplikacji tego typu, tak by nie powstawało kilka równoległych, powielających się rozwiązań.
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE OGRODY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt powinien być realizowany jako projekt ogólnomiejski (z uwzględnieniem miejsc ważnych dla miasta). Wydatkowanie kwoty 385 tys. zł na realizację w/w projektu skierowanego tylko na jedną dzielnicę stanowiłoby rażące marnotrawstwo środków.
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Ogrody
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.