NOWE MIEJSCA PRACY w Poznaniu - Pracuj u siebie !


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
NOWE MIEJSCA PRACY w Poznaniu - Pracuj u siebie !
Opis projektu

Projekt skierowany jest do mieszkańców Miasta Poznania. Celem projektu jest stworzenie nowych miejsc pracy, które pozwolą na aktywizację bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem.

Projekt zapewnia dla 100 osób (uczestników) przez 12 miesięcy prowadzenie w formie inkubatora przedsiębiorczości działalności gospodarczej uczestnika na wydzielonych 100 jednostkach gospodarczych (należących do inkubatora).

W zakresie projektu uczestnicy otrzymują:

1/ utworzenie i prowadzenie przez 12 miesięcy jednostki gospodarczej dla każdego uczestnika 2/ doradztwo prawne i gospodarcze 3/ pomoc w zakresie organizacji swojej pracy i finansów 4/ obsługę administracyjno-księgową jednostki gospodarczej oraz konta rozliczeniowego uczestnika 5/ składkę do ZUS - ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne oraz obsługę w ZUS 6/ pomoc prawną dla rodziny uczestnika (doradztwo prawne)

Ubezpieczenie w ZUS obejmuje swoim zakresem:

1/ ubezpieczenie zdrowotne 2/ ubezpieczenie emerytalne (lata składkowe do emerytury) 3/ ubezpieczenie zdrowotne przy uczestniku jego dzieci

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Projekt obejmuje swoim działaniem cały obszar administracyjny Miasta Poznania.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Projekt oprócz infrastruktury uwzględnionej w kosztach w projektu, korzystać będzie do spotkania z uczestnikami projektu z infrastruktury:1/ Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 27/292/ Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu (uczestnikami) są osoby zamieszkujące na terenie Miasta Poznania. Są to: 1/ osoby bezrobotne 2/ absolwenci szkół średnich, zawodowych i uczelni wyższych 3/ osoby niepełnosprawne (mogące wykonywać pracę zarobkową) 4/ osoby, które z uwagi na wysokie koszty własnej działalności gospodarczej nie są w stanie ponieść tych kosztów (np. wysokiej składki ZUS) 5/ osoby młode (od 18 r.z. do 30 r.ż), które poszukują zatrudnienia 6/ osoby w wieku od 50 r.ż. (grupa 50+) - aktywizacja zawodowa 7/ osoby samotnie wychowujące dzieci
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt przyczyni się do poprawy wizerunku Miasta Poznania, jako miasta dbającego o swoich mieszkańców. Założenia w zakresie Public Relations (PR) pozwolą wykreować wizerunek Miasta Poznania jako silnej marki w sferze polityki społecznej. Ważnym kryterium dla każdego mieszkańca jest praca i związane z nią możliwości. Każdy uczestnik Projektu otrzyma takie wsparcie, co przyczyni się w jego ocenie do poprawy jego bezpieczeństwa socjalnego (możliwości pracy oraz ubezpieczenia w ZUS). Sytuacja stwarza możliwości do dalszej aktywizacji zawodowej i rokuje powodzeniem w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu. W przypadku sukcesu projektu, jako projektu pilotażowego, jest możliwe utworzenie więcej grup dla większej ilości uczestników. Taka sytuacja pozwala na uregulowania na poznańskim rynku pracy. Jednocześnie przeciwdziała wyludnianiu się miasta i przyciąga kapitał do inwestowania w stworzone zasoby i możliwości rynku pracy (w sferze usług i produkcji). Projekt jest prekursorem zmian, które są zapoczątkowane w sferze polityki rynku pracy i zatrudnienia. Każdy kto ma pracę jest zadowolony. A zadowoleni pozostaną w Poznaniu. Z uwagi na ograniczone możliwości przedstawienia projektu, staraliśmy się dostępnym językiem przedstawić co może zyskać z realizacji naszego projektu mieszkaniec Poznania, ale również samo Miasto Poznań. Dziękujemy za zapoznanie się z naszym projektem.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Należność podstawowa OBLICZENIA: 100 osób (uczestników) x 500 zł/m-c x 12 miesięcy = 600 000 zł (koszty projektu) Koszty całkowite ustanowienia 100 miejsc pracy dla 100 uczestników projektu "Nowe miejsca pracy w Poznaniu - Pracuj u siebie ! " W skład wchodzi: 1/ utworzenie i prowadzenie przez 12 miesięcy jednostki gospodarczej dla każdego uczestnika 2/ doradztwo prawne i gospodarcze 3/ pomoc w zakresie organizacji swojej pracy i finansów 4/ obsługa administracyjno-księgowa jednostki gospodarczej oraz konta rozliczeniowego uczestnika 5/ składka do ZUS - ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne oraz obsługa w ZUS 6/ pomoc prawna dla rodziny uczestnika (doradztwo prawne) 600000
Podatek VAT - 23% OBLICZENIA: 600 000 zł x 23% = 138 000 zł 138000
SUMA: 738000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Celem projektu jest inkubacja 100 jednoosobowych podmiotów gospodarczych utworzonych przez osoby bezrobotne. Z opisu projektu nie wynika jednak, czy proponowane wsparcie finansowe miałoby mieć charakter bezzwrotnej dotacji, czy posłużyłoby do opłacenia kosztów najmu powierzchni biurowej / produkcyjnej, nie wiadomo, kto miałby projekt prowadzić, gdzie miałby on być realizowany, kto i jak miałby go rozliczyć. Reasumując, opis projektu jest bardzo ogólny i na jego podstawie nie można dokonać merytorycznej oceny. Dlatego nie udzielam rekomendacji dla jego realizacji . Poza tym podobne projekty są realizowane na terenie Miasta przez różne podmioty, z którymi WDGR współpracuje: Powiatowy Urząd Pracy udziela rocznie ok. 400 dotacji bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej. Spółka miejska Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji prowadzi inkubator dla początkujących firm w Poznańskim Parku Technologiczno – Przemysłowym, WDGR prowadzi bezpłatne programy szkoleń dla rozpoczynających działalność gospodarczą. Ponadto preinkubacją i inkubacją zajmują się również stow. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości oraz Poznański Park Naukowo – Technologiczny Fundacji UAM.
Zespół Obradował w składzie Jarosław Maciej Dohnal Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.