Jadłodajnia dla bezdomnych.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Jadłodajnia dla bezdomnych.
Opis projektu

Stworzenia jadłodajni dla bezdomnych, która będzie wydawała gorące posiłki i napoje potrzebującym.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

STARE MIASTO, NOWE MIASTO , WILDA, GRUNWALD , JEŻYCE w zależności od wolnego pustostanu ZKZL.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pustostan ZKZL.
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby bezdomne.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Takie obiekty są bardzo potrzebne w naszym mieście. W innych miastach np Warszawie jadłodajnie prowadzi zakon Kapucynów. We Wrocławiu franciszkanie. W Londynie także są takie jadłodajnie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wynajęcie lokali - 1 zł. Miasto zagospodaruje na ten cel 1 pustostan ZKZL. 1
Koszt posiłków przy założeniu wydania dziennie 200 posiłków 800 zł dziennie. 300000
Jadłodajnie mogą prowadzić osoby duchowne lub wolontariusze. 1
SUMA: 300002
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszty eksploatacji lokalu. 12000
SUMA: 12000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zadane już jest realizowane. Zadanie z zakresu pomocy społecznej dot. zapewnienia posiłków osobom, które własnym staraniem nie mogą ich sobie zapewnić realizuje w Poznaniu: - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - 2014 r. - zapewniono 1 060 831 posiłków dla 3 999 rodzin ;w 2015 r. zadanie jest oczywiście kontynuowane; - organizacje pozarządowe i zgromadzenia zakonne na zlecenie Miasta – 220 250 posiłków (Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Taczaka 7/16 (75 tys. posiłków rocznie), Zgromadzenie Sióstr Albertynek ul. Sciegiennego 133 ( 91,8 tys. posiłków), Caritas Poznańska łąkowa 4 45 900 posiłków; - Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne 7 550 posiłków w okresie zimowym wydawane w okolicach Dworca Głównego Zadanie będzie realizowane w roku 2016 zew ramach budżetu MOPR i Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Alicja Szcześniak
 
 
Spółki
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z. o.o.

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.