"Sportowy Golaj" - rozbudowa infrastruktury obiektu tenisowego (trybuna wraz zapleczem sanitarnym)


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
"Sportowy Golaj" - rozbudowa infrastruktury obiektu tenisowego (trybuna wraz zapleczem sanitarnym)
Opis projektu

Celem projektu jest remont i rozbudowa trybun wokół kortu centralnego na terenie kortów na Golęcinie, przy ul. Warmińskiej 1. Trybuna zlokalizowana w centralnym miejscu obiektu tenisowego umożliwiłaby obserwację gry na kilku kortach tenisowych oraz stanowiłaby punkt widokowy dla osób odwiedzających to miejsce. Trybuna ma być wyposażona również w zaplecze sanitarne(toalety, prysznice, umywalki), które podniosłyby komfort dla wszystkich odwiedzających obiekt, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowa trybuna ma służyć mieszkańcom Poznania odwiedzającym Golęcin jako miejsce wypoczynku i punkt widokowy na aktywności prowadzone na kortach (m.in.: dla rodziców obserwujących dzieci uczestniczące w zajęciach sportowe na terenie kortów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Golęcin, ul. Warmińska 1

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Stadion Golęcin, obiekt tenisowy
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt SPORTOWY GOLAJ jest skierowany do szerokiej grupy beneficjentów: • miłośników sportu i rekreacji z Poznania i okolic • kibiców tenisa z całej Polski • rodziców dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach sportowych organizowanych na terenie obiektu tenisowego • zawodników sportu kwalifikowanego korzystających z terenów sportowych Golęcina, w tym głównie tenisistów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu pozwoli na renowację i podniesienie standardu zaniedbywanego przez lata kompleksu sportowego na Golęcinie, co poprawi warunki korzystania z tego miejsca dla znaczącej grupy mieszkańców Poznania. Korty na Golęcinie to jedyny obiekt tenisowy w Poznaniu, który ma szansę spełniać wymogi organizowania międzynarodowych imprez sportowych, stąd istnieje konieczność jego remontu i rozbudowy (argument istotny w przypadku aplikowania Miasta Poznań o organizację ogólnoświatowych igrzysk młodzieży, turniejów itd. Zwiększenie liczby miejsc na trybunie jest konieczne, by Miasto Poznań mogło zostać gospodarzem rozgrywanych przez polskie reprezentacje meczy międzynarodowych w ramach rozgrywek narodowych drużyn męskich (Davis Cup) i kobiecych (Fed Cup). W Poznaniu obserwuje się rosnące zainteresowanie tenisem, dlatego organizacja rozgrywek w tej dyscyplinie sportu odpowiada potrzebom mieszkańców. Wzrastająca systematycznie świadomość poznaniaków w zakresie wagi kultury fizycznej przyczynia się do rosnącej popularności obiektów sportowych na Golęcinie; większa liczba miłośników sportu i rekreacji korzystająca z tego terenu, wymaga stworzenia miejsca odpoczynku oraz odpowiednich warunków sanitarnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Rozbudowa istniejących trybun kortu wraz z zapleczem sanitarnym 495000
SUMA: 495000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 495000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 495000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SOŁACZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Ewa Drobczyńska, Danuta Kańska, Bogumiła Rosińska, Krzysztof Piechocki, Marcin Nowakowski, Tomasz Hejna
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.