"Smochy Pumptrack". Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice.


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
"Smochy Pumptrack". Projekt mieszkańców Osiedla Krzyżowniki - Smochowice.
Opis projektu

Głównym przedmiotem wniosku jest realizacja PUMPTRACKU - rowerowego placu zabaw - specjalnie zaprojektowanego toru przeszkód składającego się z garbów, zakrętów profilowanych oraz małych 'hopek'. Na terenie Osiedla Krzyżowniki - Smochowice brak tego typu rozrywki dla dzieci i młodzieży. Nie ma go również w dzielnicy Jeżyce. Jazda na torze rowerowym doskonale wpisuje się w nurt sportów popularnych wśród młodzieży, których uprawianie nie wymaga monotonnych treningów, lecz jest ciągłą zabawą, doskonaloną, a przy tym uprawianą na świeżym powietrzu. Projektowany pumptrack jest modułowym systemem, który umożliwia jazdę na rowerach, rolkach, deskorolkach czy hulajnogach, wykonany jest z najlepszej jakości materiałów, posiada trwałą, odporną na warunki atmosferyczne i wandalizm konstrukcję, daje łatwo się rozbudować, można przestawiać z miejsca na miejsce, np. organizując festyny, dni sportu, można dowolnie zmieniać dzięki dowolnej zmianie konfiguracji ułożenia toru - bazując na posiadanych modułach możemy układać dowolne kształty toru, wprowadzając urozmaicenie. W jazdę na torze zaangażowane są wszystkie partie mięśni, przez co jest fizycznie wymagająca. Modułowy system Bikeparkitect posiada niezbędne atesty, a prefabrykowane elementy posiadają certyfikat TÜV i spełniają normy jak konwencjonalne place zabaw. Teren przeznaczony pod planowany pumptrack to ok. 600m² nawierzchni trawiastej na terenie Obiektu Sportowego zlokalizowanego na Osiedlu Krzyżowniki - Smochowice. Ze względu na niedostateczne oświetlenie w tej części obiektu, w projekcie przewidziano oświetlenie solarne, którego koszty utrzymania są niewielkie. Doświetlenie znacznie wydłuży czas korzystania z toru w ciągu dnia. Projekt zakłada: - przygotowanie podłoża pod tor poprzez usunięcie trawy i nawiezienie kruszywa wodoprzepuszczalnego, które ma na celu odizolowanie toru od wilgotnego podłoża, co zwiększy trwałość materiałów, - zakup i instalacja oświetlenia solarnego, - zakup i montaż toru. SMOCHY PUMPTRACK w założeniu jest bezpłatny i ogólnodostępny.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Pumptrack można zlokalizować na terenie ogólnodostępnego Obiektu Sportowego przy ulicy Braniewskiej, pomiędzy ulicami Tczewską, Lubowską i Braniewską na Osiedlu Krzyżowniki – Smochowice. Obręb Krzyżowniki, ark. 12, działka nr 108/29.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren w całości jest własnością Miasta Poznań, w zarządzie Rady Osiedla Krzyżowniki – Smochowice. Obiekt ma charakter sportowy, na którym znajdują się dwa boiska, korty tenisowe, siłownia zewnętrzna; jest to teren, na którym odbywają się festyny i inne imprezy osiedlowe.
Potencjalni odbiorcy projektu
Projekt adresowany jest do mieszkańców Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży; ale z uwagi na niedostępność tego typu torów w dzielnicy Jeżyce, zapewne wzbudzi zainteresowanie dzieci i młodzieży z ościennych osiedli. Zarówno na terenie Osiedla Krzyżowniki – Smochowice, jak i w dzielnicy Jeżyce brak tego typu rozrywki.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie wśród młodzieży pumptrackiem i skateboardingiem – dziedzinami sportu, które zwykle uprawiane są na chodnikach i ulicach. Celem tego projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży – coraz liczniejszej grupie miłośników tych dyscyplin – możliwości rozwijania swych umiejętności na bezpiecznych, profesjonalnych placach do tego przeznaczonych.. Obiekt Sportowy, na którym planowana jest inwestycja stanowi naturalne miejsce spotkań i zabaw, uprawiania sportu. Jest osiedlowym centrum rekreacji, a wzbogacenie go o nowe możliwości znacznie podniesie jego atrakcyjność, wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców. Warto zadbać o mieszkańców uprawiających sport oraz zachęcić większą liczbę mieszkańców, aby korzystała z szansy poprawy samopoczucia, zdrowia, kondycji fizycznej. Warto promować zdrowy tryb życia. Ponadto inwestycja nie ma wpływu na środowisko naturalne, nie generuje kosztów utrzymania w następnych latach i jest praktycznie bezobsługowa. Dodatkowo projekt znakomicie wpisuje się w główne nurty strategii rozwoju Miasta Poznania, jako ośrodka sportowego; Miasta, które dba o podniesienie poziomu jakości życia poprzez systematyczny i stały rozwój elementów infrastruktury, zróżnicowaną ofertę form spędzania czasu wolnego
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
elementy pumptracku wraz z montażem i transportem, 10 lat gwarancji 250000
prace ziemne 15000
podbudowa z kruszywa wodoprzepuszczalnego wraz z transportem 12000
oświetlenie solarne 23000
SUMA: 300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
LOGO SMOCHY PUMPTRACK SMOCHY PUMPTRACK LOGO za_.3.JPG
Lokalizacja PUMPTRACKU SMOCHY PUMPTRACK za_.1.doc
Przykładowe realizacje pumptracków SMOCHY PUMPTRACK_za_.2.doc

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 300000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 300000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE KRZYŻOWNIKI-SMOCHOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Dorota Matkowska Witold Puchalski Magdalena Ratajczak Przemysław Polcyn
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.