Piątkowski szlak pieszy ,,Zielona Pestka" wzdłuż trasy PST.


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Piątkowski szlak pieszy ,,Zielona Pestka" wzdłuż trasy PST.
Opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie otoczonego zielenią, traktu pieszego w północnym Poznaniu, który oddalony będzie od ruchliwych ulic samochodowych. Trakt bądź Aleja dla pieszych mieć będzie długość około 1800 metrów oraz szerokości 2 metrów i znajdować się będzie na terenach zieleni wzdłuż wykopu trasy PST. Początek szlaku znajdować się będzie przy przystanku tramwajowym ,,Szymanowskiego" w kierunku centrum miasta i prowadzić będzie aż, do przystanku tramwajowego ,,Lechicka- Poznań Plaza" po tej samej stronie trasy PST. Trakt wyłożony będzie kostką betonową typu ,,Pozbruk" i zostanie wyposażony o 15 ławek oraz tej samej liczby koszy oddalonych od siebie o około 100 metrów. Ponadto z jednej strony traktu na odległości 1400 metrów aleja będzie zawierała bariery prętowe oddzielające trakt pieszy od wykopu PST , zaś z drugiej strony lampy zapewniające oświetlenie, które niewątpliwie zwiększą funkcjonalność tego projektu, a wraz z barierkami zwiększą drastycznie bezpieczeństwo ludzi korzystających z tego terenu. Bariery i lampy będą usytuowane na krótszej odległości niż sam chodnik gdyż, szlak będzie wykorzystywał istniejącą już zabudowę jaka widnieje na jego trasie przy przejściach podziemnych, kładkach dla pieszych, jak również przystanek tramwajowy ,, Kurpińskiego" gdzie znajduje się już oświetlenie i bariery. Zwieńczeniem trasy pieszej będzie podjazd dla niepełnosprawnych jak i pieszych, który to poprowadzi szlak pod ulicę Lechicka ,aż do przystanku PST ,,Poznań Plaza" . Całość projektu została by zrealizowana na terenach należących do miasta Poznania i była by doskonałym uzupełnieniem niewielkich terenów zielonych na Piątkowie oraz doskonałą trasą pieszą dla ludzi z północnego poznania jak i studentów udających się w stronę Campus UAM-u , czy też parku na cytadeli.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Zbieg ulic Szymanowskiego oraz Szeligowskiego, następnie wzdłuż trasy PST tym samym równolegle do ulicy Szeligowskiego i Księcia Mieszka I wykorzystując istniejące przejście pod ulicą Kurpińskiego ,kończąc na przystanku tramwajowym pod ulicą Lechicką.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szlak znajdować się będzie na terenach zielonych należących do miasta. Z jednej strony szlaku znajdować się będzie wykop, w którym przebiega trasa tramwajowa. Z drugiej strony wał ziemny oddzielający trasę tramwajową od parkingów i znajdujących się za nimi budynkami mieszkalnymi.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami tego projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Piątkowo, jak również Osiedla Jana III Sobieskiego i Marysieńki oraz Osiedla Nowe Winogrady Północ i Osiedla Nowe Winogrady Południe należących do dzielnicy Stare Miasto. Ponadto mieszkańcy Osiedla Winiary należącego do dzielnicy Jeżyce jak i wszyscy studenci udających się w stronę Campusu UAM-u.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Uzasadnieniem dla realizacji tego projektu są przede wszystkim setki ludzi przechadzających się wydeptanymi tam ścieżkami.Projekt ten jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych gdzie wyraźne jest zaznaczone, iż w dzielnicy Stare Miasto nie wiele jest dostępnych terenów zielonych. Cel tego projektu nie występuje w zadaniach budżetu miasta Poznania lecz po konsultacjach z Zarządem Rady Osiedla Piątkowo jak również z kilkoma radnymi Miasta Poznania zostałem poparty w dążeniu do realizacji tego projektu. Ponadto dodatkowym uzasadnieniem są wysiadający ludzie na przystanku tramwajowym przy ulicy Lechickiej w kierunku centrum, gdzie kierując się w stronę osiedla Bolesława Chrobrego muszą przebiegać w niedozwolonym miejscu przez ulicę Lechicką, bądź przechodzić pod wiaduktem na ulicy Lechickiej i wchodzić po stromych i niebezpiecznych schodkach. Wszytko to sprawia, że nie ma możliwości dostania się tam dla osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa chodnika z polbruku o długości 1800 m i szerokości 2 m. 432000
Ustawienie 15 ławek z oparciem. 16000
Postawienie 15 koszy na śmieci 7500
Postawienie 30 lamp parkowych 50000
Ustawienie 1400 m bariery prętowej oddzielającej wykop od szlaku pieszego. 260000
Budowa polbrukowego podjazdu dla niepełnosprawnych / pieszych wykorzystując skarpę wykopu trasy tramwajowej. 100000
SUMA: 865500
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Sprzątanie 15 śmietników oraz terenu szlaku pieszego. 3000
Koszty energii potrzebnej do oświetlenia. 5000
SUMA: 8000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Wąziutkie schodki przy Lechickiej W_ziutkie schodki przy Lechickiej.jpg
Wydeptane przejście pod ulicą Lechicką Przej_cie pod ulic_ Lechick_.jpg
Wydeptane ścieżki wydeptane _cie_ki.jpg
Poglądowa mapa Mapa.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Realizacja zadania będzie możliwa po ustaleniu stanu prawnego działek oraz zakończeniu procesu przenoszenia pielęgnacji zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych z ZTM do ZZM i ZDM, czyli w roku 2017.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JANA III SOBIESKIEGO I MARYSIEŃKI
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla zaopiniowała wniosek pozytywnie uchwałą nr IV/18/II/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.