ścieżka rowerowa


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
ścieżka rowerowa
Opis projektu

proponuję włączenie do b. ob. budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Złotowskiej na odcinku od ul. Perzyckiej do ronda w Skórzewie. Obecnie komunikacja rowerowa na tym odcinku jest niebezpieczna dla rowerzystów - z uwagi na duży ruch pojazdów i stosunkowo wą- ską jezdnię i zakłóca płynność ruchu pojazdów..Ścieżka rowerowa zachęci i ułatwi ko- rzystanie z komunikacji rowerowej na trasie Skórzewo - ul.Złotowska - ul. Bukowska i dalej do centrum Poznania.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ulica Złotowska na odcinku od ul. Perzyckiej do ronda w Skórzewie - długość 1600 m

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

połączenie drogowe dla komunikacji rowerowej między zachodnią częścią :Poznania i jego okolicami a centrum Poznania dzięki ułatwieniu dojazdu do ul. Bukowskiej
Potencjalni odbiorcy projektu
użytkownicy ogródków działkowych przy ul. Złotowskiej, Skórzewa i Osiedla Kwiatowego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
ułatwienie komunikacji rowerowej pomiędzy zachodnią częścią Poznania i jego okolicami / Skórzewo, Dąbrówka , Dąbrowa/ a centrum Poznania przez umożliwienie dojazdu do ul. Bukowskiej
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
http://www.um.kutno.pl/page/file.php?id=560 przewidywane koszty zostały oparte na załączonym kosztorysie 500000
SUMA: 500000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Koszt realizacji wraz z niezbędnym odwodnieniem przekroczy 2 mln zł. Wnioskodawca nie zgodził się na ograniczenie projekt wyłącznie do opracowania dokumentacji.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŁAWICA
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Członkowie Rady Osiedla Ławica na sesji 03.08.2015
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.