1050 dębów dla Polski!


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
1050 dębów dla Polski!
Opis projektu

Celem projektu jest posadzenie w 2016 roku 1050 dębów na terenie całego Poznania z okazji rocznicy powstania Państwa Polskiego. Do projektu mogą zgłaszać się rodziny, stowarzyszenia, instytucje, szkoły, itp. które chcą na swoim terenie posadzić okolicznościowe drzewo oraz zobowiążą się do jego pielęgnacji. Aby otrzymać drzewo należy: - być właścicielem terenu (lub trwały zarząd) lub przedstawić pisemną zgodę właściciela (zarządcy) terenu, na którym planuje się posadzić drzewo; - przedstawić lokalizacji drzewa; - zobowiązać się do pielęgnowania drzewa. Indywidualne zgłoszenia na posadzenie dębów będą brały udział w konkursie (zorganizowanym przez wyłonioną organizację pozarządową), którego celem jest promocja 1050 rocznicy powstania Państwa Polskiego. Planowane jest także stworzenie platformy (np. strony na Facebooku) dla społeczności biorącej udział w projekcie.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Poznań.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zgoda właściciela terenu na posadzenie drzewa.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a zwłaszcza rodziny, stowarzyszenia, fundacje, placówki oświatowe, instytucje, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, itp.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celami projektu są: - zazielenienie Poznania szlachetnym gatunkiem drzewa, będącego nośnikiem polskiej tradycji; - uczczenie 1050 rocznicy powstania Państwa Polskiego; - integracja społeczności lokalnej przez udział w ważnym wydarzeniu narodowym i ekologicznym; - promowanie nowoczesnego patriotyzmu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Zakup drzew - 1050 x 1200 zł = 1.260.000 zł obsługa wydarzenia - 40.000 zł 1300000
SUMA: 1300000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1300000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 350000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 1650000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.