Street Workout Batorego wraz z oświetleniem terenu


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Street Workout Batorego wraz z oświetleniem terenu
Opis projektu

Projekt ten zakłada powstanie 130-sto metrowego placu do street workout'u. Są to place do wykonywania ćwiczeń kalistenicznych - czyli wykorzystujących własnej masy ciała. Dodatkowo propozycja zawiera w sobie oświetlenie terenu na którym miałbym powstać plac do ćwiczeń. Będzie to ostatni etap(IV) rozbudowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Stefana Batorego w pobliżu bloku nr 47. Pierwszym etapem było stworzenie boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni. Drugim etapem było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z placem zabaw i ścieżkami doprowadzającymi. W tej chwili jest przygotowywany przetarg pod III etap tj. ułożenie pozostałych ścieżek, wybudowanie siłowni zewnętrznej, budowę placu zabaw dla starszych dzieci, ułożenie trawników czy też postawienie elementów małej architektury. Ostatni etap mógłby dopełnić w pełni zagospodarowanie terenu i oświetlić uliczki doprowadzające do urządzeń.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Stefana Batorego 47

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

jest to teren obok boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, młodzież, dorośli i osoby aktywne sportowo
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Kalistenika ma pozytywny wpływ na układ krwionośny człowieka oraz kształtuje mięśnie, równowagę, zwinność i koordynację. Wykorzystuje się ją w ramach treningu wojskowego oraz wychowania fizycznego w szkołach na całym świecie. Oświetlenie terenu pomoże zapobiec przed kolejnymi atakami wandali i pozwoli na ćwiczenia po zmroku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
oświetlenie terenu 110000
przygotowanie 130 metrowego placu pod street workout 45000
urządzenie placu do street workout'u 25000
SUMA: 180000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rzut planu zagospodarowania terenu wraz z miejscem placu do street workoutu Miejsce placu do street workout.jpg
Zdjęcie terenu Zdjecie terenu.JPG

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Sportu
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 180000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 180000 PLN
Zespół Obradował w składzie Maciej Piekarczyk - Zastępca dyrektora WS, Piotr Wrześniewski, Tomasz Sobkowiak
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.