Zielona Dąbrowskiego


Kategoria
Jeżyce
Nazwa projektu
Zielona Dąbrowskiego
Opis projektu

Projekt zakłada zmianę ul. Dąbrowskiego w bardziej przyjazną dla mieszkańców. Zakładam od ul. Żeromskiego do przystanku przy Polnej posadzenie szpaleru 16 drzew od strony północnej Dąbrowskiego, 6 ławek i tyleż koszy na śmieci.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Dąbrowskiego od Polnej do Żeromskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Pas drogowy znajdujący się w rękach miasta.
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Jeżyc, Ogrodów.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Teren ten to w tej chwili betonowo-asfaltowa pustynia, mało przyjazny fragment. Dominuje hałas samochodów jadących Żeromskiego i Przybyszewskiego. Zieleń polepszyła warunki życia okolicznych mieszkańców, polepszyła estetykę przestrzeni i dała mieszkańcom miejsce do odpoczynku.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 6000
Nasadzenie drzew 6400
Ławki 6276
Kosze na śmieci 3000
SUMA: 21676
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie zieleni 1600
SUMA: 1600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Realizacja zadania będzie możliwa dopiero po zakończeniu opracowania Koncepcji Przebudowy ul. Dąbrowskiego, czyli w roku 2017.
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE JEŻYCE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.