Targ z lokalną żywnością na północy Poznania


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Targ z lokalną żywnością na północy Poznania
Opis projektu

Przygotowanie projektu tymczasowej nawierzchni i składanych straganów w pasie pozostawionym pod Nową Naramowicką, przy os. Władysława Łokietka. Straganów ustawiano by w sobotni poranek 20. Wystawiać mogliby się na nich lokalni producenci z Poznania i okolic, np. mleczarnie, piekarnie. Koszt wystawienia wynosiłby np. 200 zł od straganu,

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Teren pomiędzy ul. Łużycką, Jasną Rolą a os. Łokietka.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Teren miejski
Potencjalni odbiorcy projektu
Mieszkańcy Naramowic, Umultowa, Piątkowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na terenie północnego Poznania wyraźnie brakuje takich wydarzeń jak Targi śniadaniowe. Nie ma również przestrzeni targowych, rynku o takim charakterze jak np. rynek Jagielloński. Wielokrotnie taką potrzebę zgłaszali mieszkańcy. Mógłby on funkcjonować w tej przestrzeni do czasu budowy ul. Nowej Naramowickiej i tramwaju. W związku z rozbudową Naramowic zostałby z czasem przeniesiony bliżej nowego centrum tej części miasta. Potrzebę takiego miejsca pokazuje zainteresowanie festynami w szkołach podstawowych, zwłaszcza ZSP nr 1, które w ciągu jednego dnia odwiedza nawet kilka tysięcy osób.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa nawierzchni z kilkunastoma miejscami parkingowymi 80000
Zakup straganów 20000
SUMA: 100000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie straganów 10000
SUMA: 10000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Transportu Miejskiego
Spółki
Targowiska sp. z o.o.
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - NIE DOTYCZY
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - NIE DOTYCZY
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE DOTYCZY
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - NIE DOTYCZY
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE DOTYCZY
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE DOTYCZY
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE DOTYCZY
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE DOTYCZY
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE DOTYCZY
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - NIE DOTYCZY
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE DOTYCZY
KOSZTY
Koszt projektu - 100000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE DOTYCZY
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 100000 PLN
Zespół Obradował w składzie Krzysztof Janowski Alina Stachowiak p/o Dyrektora Pionu Rozwoju i Eksploatacji
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.