Biegi przy Żurawińcu


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Biegi przy Żurawińcu
Opis projektu

Propozycja zakłada przygotowanie projektu oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Umultowskiej oraz wzdłuż ul. Łużyckiej do os. Wł. Łokietka. Aby uprzyjemnić spacer konieczna będzie instalacja kilku ławek i koszy na śmieci - a wszystko to w sąsiedztwie wyjątkowych zielonych płuc Naramowic i Piątkowa - Lasku Piątkowskiego i rezerwatu Żurawiniec. Warto także połączyć ten chodnik z istniejącą infrastrukturą przy ul. Dzięgielowej raz przejściem dla pieszych przy os. Batorego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Wzdłuż ulicy Umultowskiej i ulicy Łużyckiej.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Są to działki miejskie, obejmujące tereny zarządzane przez Zakład Lasów Poznańskich
Potencjalni odbiorcy projektu
Biegacze, spacerowicze, mieszkańcy Naramowic, Piątkowa i Umultowa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ten wpisuje się w proces rewitalizacji Lasku i rezerwatu - stwarza atrakcyjne przestrzenie w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie ingerując w samą tkankę leśną. Zapewnia także infrastrukturę rekreacyjną, której wciąż Naramowicom i Umultowu brakuje.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt 6000
Chodnik 390000
Kosze na śmieci 5000
Ławki 8000
Przejście dla pieszych 10000
SUMA: 419000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie ławek i nawierzchni 4000
Wywóz śmieci 4000
SUMA: 8000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rysunek do analizy MPU wskazującej konieczność przygotowania nowych terenów rekreacyjnych wokół Lasku Piątkowskiego mpu analiza okolice _urawi_ca.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 419000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 8000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 427000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.