Fontanny w Parku Wilsona


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Fontanny w Parku Wilsona
Opis projektu

Projekt zakłada napowietrzanie poprzez zastosowanie aeratorów w stawach Parku Wilsona.Ma korzystny wpływ na organizmy wodne (np. ryby), zapobiega występowaniu zastoisk/stref beztlenowych, ogranicza rozwój glonów i ma wpływ na poprawę jakości wody w zbiorniku. Proponowany typ aeratora fontannowego ma możliwość podświetlenia co uatrakcyjni stawy w Parku Wilsona, czyli przyjemne z pożytecznym. Wytyczne oraz wstępny kosztorys w załączniku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

stawy w Parku Wilsona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Park Wilsona, Palmiarnia
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy, turyści, skorzysta na tym powietrze na Łazarzu i nie tylko.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt zakłada nie tylko dodatkowe atrakcje dla odwiedzających Park Wilsona czy Palmiarni w postaci podświetlanych fontann w stawach. Dzięki zamontowaniu aeratorów zmieni się również jakość powietrza w okolicy. Skorzysta na tym także "środowisko" wodne zamieszkujące stawy.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Duży staw: Cena netto: 28.250,00 zł/ szt. Cena montażu: 2.000,00 zł/ szt. Materiały dodatkowe: 8.000,00 zł (szafka sterująca, automatyka i zabezpieczenia kabel łączący). + 23% VAT 47048
Średni i mały staw: Cena netto: 7.620,00 zł/ szt. Cena montażu: 1.700,00 zł/ szt. Materiały dodatkowe: 6.000,00 zł/ szt. (szafka sterująca, automatyka i zabezpieczenia kabel łączący). + 23% VAT 37687
SUMA: 84735
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Duży staw: Cena serwisu: 1.200,00 zł/ sezon (wiosna–montaż, lato–czyszczenie filtra, jesień–demontaż) + 23% VAT 1476
Średni i mały staw:Cena serwisu: 900,00 zł/ sezon (wiosna - montaż, lato – czyszczenie filtra, jesień – demontaż)+ 23% VAT 2214
SUMA: 3690
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Szczegółowy kosztorys Pozna_ Palmiarnia.doc

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Komunalnej
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 100000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 105000 PLN
Zespół Obradował w składzie Józef Rapior, Robert Górny, Ewa Rawicka, Wiesław Kalina
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Proponowane zadanie powinno być uwzględnione w Budżecie Miasta , ponadto projekt nie jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.