Biuro Pomocy Prawnej


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Biuro Pomocy Prawnej
Opis projektu

Bezpłatne Biuro Pomocy Prawnej dla wszystkich potrzebujących z wyszczególnieniem samotnych rodziców. Kompleksowa pomoc polegająca przede wszystkim na poradach, wypełnianiu i przygotowywaniu pism, oraz reprezentowaniu w sądzie. Pomoc psychologa w tym zakresie jest również bardzo ważna. Działania zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Centrum Bukowska, ul. Bukowska 27/29, Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Mają tam siedzibę organizacje samorządowe, blisko jest sąd.
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy, którzy czują się pokrzywdzeni, nie znający prawa.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Ludzie często czują się lub są pokrzywdzeni, wykorzystani, nie mają się do kogo zwrócić o poradę, nie stać ich na nią, nie umieją wypełnić wniosków, zredagować pisma. Brak im fachowej wiedzy prawniczej, darmowej reprezentacji w sądzie. Również brak jest bardzo ważnej w tym zakresie pomocy psychologicznej. Projekt posiada rekomendację Centrum Bukowska jako bardzo potrzebne i chętnie tam widziane. Pomysłodawcy, czyli stowarzyszenie zwykłe "Społeczna Inicjatywa Wyborcza Poznaniacy" chcielibyśmy uczestniczyć w wyborze kandydatów na założone w projekcie stanowiska.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Prawnik - rok 20000
Psycholog - rok 20000
SUMA: 40000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Rekomendacja Centrum Bukowska Oswiadczenie_CB.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 40000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 40000 PLN
Zespół Obradował w składzie Anna Kuca-Szpytko, Izabela Leśniak, Łukasz Grzybak
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.