Przekształcenie Fortu V w osiedlowy park


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Przekształcenie Fortu V w osiedlowy park
Opis projektu

Fort V został wysadzony w czasach PRL-u, a dziś jego teren to jedynie malownicza i zarośnięta ruina. Mimo to, jest to miejsce spacerowe dla wielu mieszkańców okolicznych osiedli. Proponowane zmiany miałyby doprowadzić do zabezpieczenia ruin, uporządkowania zieleni, wyznaczenia ścieżek spacerowych i stworzenia miejsc takich jak np. miejsca na ognisko, grilla, ale też wykorzystanie ruin jako ścianek wspinaczkowych (nieformalnie ruiny są już w ten sposób wykorzystywane). Takie wykorzystanie terenu fortu będzie zgodne z MPZP uchwalonym w 2002 roku.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Lechicka

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

brak
Potencjalni odbiorcy projektu
Przede wszystkim mieszkańcy okolicznych osiedli, ale również ogół poznaniaków.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Realizacja projektu doprowadziłaby do uporządkowania zaniedbanego terenu, ale także poprawiłaby bezpieczeństwo osób na nim przebywających, a mieszkańcy zyskaliby atrakcyjny teren rekreacyjny.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
- uporządkowanie zieleni - wytyczenie ścieżek spacerowych - zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych - budowa obiektów małej architektury (ławki, stoliki, stałe grille lub miejsca na ognisko itp.) - stworzenie ścianek wspinaczkowych - ustawienie tablic informacyjnych na temat fortu i jego historii 450000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
- prace porządkowe, wywóz śmieci, porządkowanie zieleni 50000
SUMA: 50000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Piotr Wiśniewski - Dyrektor Biura Konrad Dąbrowski Marcin Wolniak Piotr Izydorski
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE NARAMOWICE
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Paulina Degórska; Michał Kucharski; Eleonora Mikołajczyk-Winiarska; Paweł Nowak; Romuald Płowens; Elżbieta Skrzypczyńska; Paweł Sowa; Maciej Stachowiak; Alicja Staniszewska; Adam Szabelski; Anna Wachowska-Kucharska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.