Bulodrom na Starym Mieście - tak!


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Bulodrom na Starym Mieście - tak!
Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie dwóch regularnych torów do gry w Petanque na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1 na Starym Mieście w Poznaniu wraz z niewielką widownią, miejscem, z którego będzie można oglądać rywalizację uczestników gry. Sama gra w bule, czyli tzw. Petanque, jest grą towarzyską, odpowiednią dla osób w każdym wieku. Nie wymaga wielkich umiejętności, a jedynie zręczności i chęci do współzawodnictwa w miłej atmosferze. Gra pochodzi z Francji, jednak popularna jest w wielu krajach na całym świecie. W Poznaniu dostępnych jest tylko kilka komercyjnych torów, które nie zachęcają mieszkańców do aktywności i dostępne są w ograniczony sposób. Potrzeba jest miejsca aktywności dla osób w każdym wieku, które w miłej towarzyskiej atmosferze będą mogły spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Dwa tory umożliwią rozgrywanie małych zawodów, a docelowo mogą stać się miejscem stałych rozgrywek ligowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Proponowana lokalizacja na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 w Poznaniu na Osiedlu Stare Miasto.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Najlepszym miejscem dla lokalizacji torów do gry w bule jest miejsce częściowo słoneczne i częściowo zacienione, na płaskim terenie ale na drobnym wyniesieniu, które umożliwi swobodny spływ wody w razie opadów. Lokalizacja torów w Ogrodzie Jordanowskim nr 1 daje ogromną szansę nie tylko na spopularyzowanie tej wspaniałej gry towarzyskiej, ale także zmotywuje lokalnych mieszkańców do częstszej obecności w Ogrodzie, który może służyć nie tylko dzieciom, ale również dorosłym.
Potencjalni odbiorcy projektu
Potencjalnym odbiorcami projektu są mieszkańcy Osiedla Stare Miasto, którzy chcieliby aktywnie spędzać czas, a którzy poza miejscami komercyjnymi typu kawiarnie, restauracje, czy kino nie mają miejsca na tego typu spotkania. Projekt jest skierowany do osób w każdym wieku, które w niezobowiązujący sposób mogą we własnym zakresie dbać nie tylko o własny rozwój fizyczny, ale także miło spędzać czas w gronie rodziny czy znajomych. Projekt ma za zadanie integrować lokalną społeczność i dbać o rozwijające się więzi sąsiedzkie.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt ma szansę stać się doskonałym przykładem tworzenia miejsc integrujących lokalne środowisko sąsiedzkie dzięki aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Tory do gry w bule są doskonałym uzupełnieniem oferty Ogrodu Jordanowskiego i maja szansę na stworzenie miejsca na stałe wpisanego w sportową alternatywną ofertę dla mieszkańców dzielnicy i Osiedla Stare Miasto.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa zwartej konstrukcji dwóch boisk o wymiarach 4 na 15 metrów ograniczonej deskami wyposażonej w drenaż. 30000
Budowa widowni dla obserwacji zmagań uczestników gry i stanowiąca miejsce odpoczynku dla graczy. 2 wersje: 1. wykorzystanie ziemi wykopanej na potrzeby budowy boiska do usypania wału widowiskowego wraz z umocnieniem i konstrukcja siedzisk 2. budowa stalowej widowni o wymiarach 12 x 2 m wysoka na 1,2 m z siedziskami z desek ławkowych impregnowanych 22000
SUMA: 52000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Koszt eksploatacyjne związane są z uzupełnianiem tłucznia, który może być wymywany przez deszcz, bądź z usuwaniem chwastów kilka razy w roku, odświeżaniem drenażu po okresie jesienno-zimowym. 800
SUMA: 800
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zgoda Zarządcy terenu - Solna 2 bulodrom - Solna 2.pdf
Bule na Solnej Bule na Solnej_ABGregorczyk.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 52000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 800 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 52800 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE STARE MIASTO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Natalia Chojara, Mirosława Halilović, Kornelia Piotrowska, Marcin Liminowicz, Weronika Sińska
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.