PRZYSPIESZENIE BUDOWY DRÓG - INICJATYWY LOKALNE- zmniejszenie wkładu własnego mieszkańców


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
PRZYSPIESZENIE BUDOWY DRÓG - INICJATYWY LOKALNE- zmniejszenie wkładu własnego mieszkańców
Opis projektu

Bardzo dobrze działający w Poznaniu system inicjatyw lokalnych z 75% dofinansowaniem Miasta wymaga korekty. Proponuję 80% dofinansowanie Miasta oraz zastosowanie systemu ulg dla osób, które już wcześniej realizowały inwestycje w ramach stowarzyszeń.

Mieszkańcy chętnie i często korzystali z możliwości budowy ulic, oświetlenia, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej itp. w ramach zakładanych Stowarzyszeń. Wieloletnia praktyka w mieście dowiodła, iż budowa infrastruktury przez Stowarzyszenia mieszkańców realizowana jest zdecydowanie taniej, szybciej, mniej problemowo, przy jednoczesnej integracji mieszkańców i tworzeniu lokalnych więzi. Niestety, w aktualnej formule (25% wkład własny) realizacja infrastruktury dla: • bardzo długich ulic, • ulic o małym zagęszczeniu domów, • ulic, na których część działek pozostaje niezamieszana, • ulic, na których część działek ma nieuregulowane sprawy własnościowe, • ulic zamieszkałych w większości przez starsze pokolenie lub osoby o niskim poziomie dochodów, • ulic w zabudowie mieszanej (jednostki budżetowe, firmy i mieszkańcy w symbiozie) jest praktycznie niemożliwa, gdyż istniejące przepisy wymagają od mieszkańców w tych przypadkach wkładu własnego znacznie przekraczającego ich materialne możliwości, zaś na inne formy poprawy infrastruktury w swoim otoczeniu nie mają żadnych szans.

Dla przykładu budowa ulicy X w przeliczeniu na jednego mieszkańca kosztuje 20.000 zł. 25% wkład własny wynosi 5.000 zł. Proponowany 20% wkład własny to 4.000 zł i ta kwota jest górną granicą możliwości finansowych średnio-zarabiającej rodziny Poznaniaków. To i tak dużo, zważywszy na pracę i wysiłek mieszkańców ponoszony przy realizacji inwestycji oraz regularnie opłacane przez każdego podatki.

Z pewnością zmniejszenie wkładu własnego spowoduje zwiększenie wniosków o dofinansowanie, a co za tym idzie ilość środków miejskich potrzebnych na inicjatywy lokalne (z aktualnego poziomu 2,8 mln zł) LECZ TO ZADANIE POZOSTAWMY W RĘKACH RADNYCH MIEJSKICH!

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Miasto Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Zależnie od zgłoszeń mieszkańców
Potencjalni odbiorcy projektu
Osoby aktywne, które chcą wziąć sprawy we własne ręce.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Z doświadczeń Rady Osiedla Podolany wynika, iż wydatek na infrastrukturę miejską budowaną w ramach stowarzyszeń rzędu 3.500 - 4.000 jest do przyjęcia dla Poznaniaków, natomiast większe kwoty już nie. A często wynikają one ze specyficznych uwarunkowań terenu (niezabudowane działki, bardzo długie ulice z wieloma skrzyżowaniami, bardzo szerokie ulice, itp.) lub realizacji kolejno wszystkich elementów infrastruktury (woda, kanalizacja, ulica, oświetlenie i za każdym razem żadnych ulg z tytułu wcześniejszych inicjatyw). Mieszkańcy dodatkowo oczekują egzekwowania opłat adiacenckich od osób, które celowo nie przystąpiły do stowarzyszenia oraz przekazania informacji o pobraniu opłaty pozostałym członkom stowarzyszenia- jako potwierdzenia, że solidarność sąsiedzka jest postawą wartą naśladowania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Kwota dofinansowania przyznana w roku 2015 wyniosła 2.800.000 zł, co stanowi 75% wartości złożonych wniosków. Przy 80% dofinansowaniu otrzymamy kwotę 2.986.666 zł. Różnica, którą miałoby dołożyć Miasto stanowi więc kwota 186.666 zł. 186666
SUMA: 186666
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Komunalnej
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Zwiększenie dofinansowania Miasta z 75 % na 80% w ramach inicjatyw lokalnych wymaga zgody i tym samym zmiany uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.
Zespół Obradował w składzie Zbigniew Kwiatkowski
 
 
Wydział Transportu i Zieleni
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.