Rowerowy Łazarz


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Rowerowy Łazarz
Opis projektu

Projekt zakłada wyznaczenie miejsc poruszania się rowerów na Łazarzu, poprzez wyznaczenie na jednokierunkowych ulicach kontrapasów dla rowerów. Przeznaczenie na odcinku od skrzyżowania Głogowska/Hetmańska do Mostu Kolejowego części jednego pasa prawego na parkowanie równoległe przy chodniku - co zadba o potrzeby osób niepełnosprawnych. Wyznaczenie na pozostałej części (od lewego pasa) kontrapasów rowerowych. Ustawienie sygnalizacji świetlnej z 70km/h na 50km/h. Zwężenie jezdni na przejściach. Rozwiąże to problem parkowania na chodnikach oraz zastawiania miejsc przez auta dostawcze.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

cały Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
mieszkańcy, turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Na Łazarzu kompletnie nie ma ścieżek rowerowych i nie ma miejsca, gdzie by je wybudować. Jest przez to dużo wypadków, potrąceń, gdzie wiadomo, że ofiarami są rowerzyści. Łazarz ma również palący problem z ogromną ilością samochodów, które są parkowane przeważnie na sporej części chodników, utrudniając przejście pieszym, nie wspominając o wózkach. UWAGA!!! PO UZGODNIENIACH ZARZĄDU DRÓG MIEJSKICH Z WNIOSKODAWCĄ, WNIOSKODAWCA PROSI O DOPISANIE DO PROJEKTU NASTĘPUJĄCEJ UWAGI: "W ZWIĄZKU Z NIEZGODNOŚCIĄ CZĘŚCI PROJEKTU DO bo, ZGADZAM SIĘ NA POZOSTAWIENIE W NIM TYLKO KWESTII ULIC JEDNOKIERUNKOWYCH."
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt koncepcji 20000
Wyznaczenie kontrapasów 50000
Zmiana systemu parkowania - pasy 50000
SUMA: 120000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 120000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 125000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Maciej Sobociński, Marek Wierzbicki, Magdalena Zaradzka
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Nie ma możliwości wprowadzenia proponowanych zmian w ciągu ul. Hetmańskiej- jest to II Rama Komunikacyjna oraz ul. Głogowskiej. ZDM opiniuje pozytywnie możliwość wprowadzenia ruchu rowerowego dwukierunkowego tylko na ulicach jednokierunkowych , a projekt dotyczy ulic dwukierunkowych.
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.