Bezpieczny Łazarz


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Bezpieczny Łazarz
Opis projektu

Projekt zakłada monitoring w Parku Wilsona, Kasprowicza ( po 2 kamery obrotowe), zwiększenie patroli Policji oraz Straży Miejskiej na całym osiedlu, posterunek Policji na Łazarzu, na wzór tego, jaki jest przy Konsulacie Generalnym Rosji w Poznaniu.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Wilsona, Kasprowicza, cały Łazarz

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Łazarz
Potencjalni odbiorcy projektu
wszyscy mieszkańcy oraz turyści
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Rosnąca przestępczość, likwidacja posterunku Policji na MTP, brak patroli. Mieszkańcy i turyści nie czują się bezpiecznie.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
2 kamery obracane w Parku Wilsona 60000
2 kamery obracane w Parku Kasprowicza, Arenie 60000
Koszt patroli Policji i Straży Miejskiej - dofinansowanie posterunku na rok 72000
SUMA: 192000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Dofinansowanie komisariatu na rok 72000
SUMA: 72000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Proponowane w przedłożonym projekcie zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (w zakresie dodatkowych patroli policji i SMMP możliwe jest podjęcie działań w ramach projektu „Bezpieczna dzielnica, bezpieczny mieszkaniec” - Rada Osiedla może zgłosić problem na spotkaniu Dzielnicowego Zespołu Koordynacyjnego funkcjonującego przy Komisariacie Policji, a odpowiednie służby podejmują działania w ramach tzw. zadań doraźnych do momentu stwierdzenia przez wnioskodawcę, że problem został rozwiązany). Ponadto sfinansowanie utworzenia dodatkowego etatu policyjnego wymaga podjęcia uchwały Rady Miasta i zgodnie z przepisami Ustawy o Policji w przypadku chęci utworzenia dodatkowego etatu przez JST niezbędne jest zapewnienie środków finansowych na utrzymanie dodatkowego etatu przez okres co najmniej 5 lat, co nie zostało uwzględnione przez pomysłodawców złożonego projektu. Ponadto zgodnie z art. 13 ust. 4 Ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. warunki utrzymania etatu muszą zostać określone w porozumieniu zawartym między organem powiatu a właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzone przez Komendanta Głównego Policji. Ewentualne koszty budowy monitoringu, zwłaszcza w rejonie Parku Kasprowicza (WZKiB nie posiada tam własnej infrastruktury) znacznie przewyższają zaplanowane w budżecie miasta środki. Ponadto Instalacja kamer w rejonie Parku Wilsona wymaga uzgodnienia z administratorem obiektu oraz konserwatorem zabytków, a najprawdopodobniej także wymaga opinii plastyka miejskiego Piotra Libickiego.
Zespół Obradował w składzie Michał Lemański Marek Wroński Mateusz Sobkowiak Grzegorz Polak
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.