Rozbudowa Placu Zabaw w Parku Wilsona


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Rozbudowa Placu Zabaw w Parku Wilsona
Opis projektu

W związku z brakiem miejsc do zabawy dla dzieci na Łazarzu - jest ich niewiele - proponuję doposażenie istniejącego małego Placu Zabaw w Parku Wilsona o huśtawki, karuzelę, urządzenia zabawowe. Park ten jest idealnym miejscem do dziecięcych zabaw i wiele z nich z opiekunami korzysta w tej chwili z istniejącego, niestety małego i niedostosowanego placu zabaw.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Park Wilsona

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Powiększenie obecnego placu zabaw
Potencjalni odbiorcy projektu
Dzieci, ich opiekunowie
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Plac zabaw w Parku Wilsona jest obecnie za mały oraz niedostosowany do potrzeb dzieci. W tej części dzielnicy brakuje miejsc przeznaczonych dla najmłodszych oraz ich opiekunów. Inne lokalizacje są dość odległe, a kiedy opiekun ma po pracy ok. godzinę czasu, zanim się ściemni, nie ma czasu na dojazdy, chciałby poświęcić chociaż tą chwilę dziecku na świeżym powietrzu.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Urządzenia zabawowe 3 szt. - 150.000 150000
Huśtawka dla osób niepełnosprawnych - 30.000 30000
SUMA: 180000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Coroczna konserwacja po upływie gwarancji 1600
SUMA: 1600
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Nie dodano załączników.

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE DOTYCZY
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 180000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1500 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 181500 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska Magdalena Zaradzka Marek Wierzbicki
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.