Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Opis projektu

Projekt zakłada wybudowanie na terenie Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki trzech miejsc rekreacyjnych pod chmurką, które będą wyposażone w infrastrukturę sportowo-rekreacyjną, ale również ze względów bezpieczeństwa objęte monitoringiem miejskim. Miejsca te będą składać się z siłowni zewnętrznych, placów zabaw oraz ławeczek i zieleni. Pozwoli to na zwiększenie udziału mieszkańców Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki uprawiających aktywność fizyczną oraz promocję mody na zdrowy i aktywny tryb życia. Połączenie siłowni i placów zabaw pozwoli rodzinom z dziećmi wspólnie spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Siłownie pod chmurką są również chętnie użytkowane przez seniorów. Należy zauważyć, że najbliższe siłownie zewnętrzne położone są na odległych Ratajach. Dodatkowo mieszkańcy potrzebują miejsc, które sprzyjałyby integracji środowiska lokalnego. Montaż monitoringu poprawiłby również bezpieczeństwo w okolicy wskazanych do realizacji inwestycji miejsc.

Dodatkowo zakłada się organizację trzech festynów prozdrowotnych dla mieszkańców Poznania, po jednym na każdym z nowo powstałych obiektów.

Projekt w swoich założeniach wpisuje się w Mapę Potrzeb Lokalnych dla obszaru Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo-Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, występuje zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Miasta - Sportowy Poznań: potrzeba 5. Przyrządy do ćwiczeń rozmieszczone na trasach rowerowych + ławki, kosze oraz częściowo potrzeba 4. Budowa boiska Orlik ze zintegrowanym placem zabaw + animator.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Ulica Świątniczki, ulica Spławie lub ulica Gospodarska, ulica Szczepankowo

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Wszystkie proponowane działki stanowią własność Miasta Poznań, łącznie 3 lokalizacje inwestycji: 1-ulica Świątniczki (teren zielony obr/ark 10/40 działka 26/12), II-ulica Spławie (teren zielony obr/ark 09/24 działka 46/4 lub teren zielony obr/ark 09/24 działka 46/1) lub ulica Gospodarska (teren zielony obr/ark 09/23 działka 2/2), III-ulica Szczepankowo (teren przed Szkołą Podstawową obr/ark 08/41 działka 1/18). Proponowane lokalizacje mogą zostać zmienione w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji. Na teren przy ul. Świątniczki istnieje plan miejscowego zagospodarowania ternu (UCHWAŁA NR LXI/642/IV/2005 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2005r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Świątniczki w Poznaniu), który zakłada powstawanie takich obiektów.
Potencjalni odbiorcy projektu
Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, a także osoby odwiedzające, przejeżdżające i przebiegające przez teren Osiedla. Mieszkańcy w różnym wieku zgłaszają zapotrzebowanie na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Siłownia zewnętrzna i plac zabaw mogą być użytkowane przez wszystkich, bez względu na płeć, wiek i stopień sprawności fizycznej. Również uczniowie Szkoły Podstawowej im. nr 61 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 6 mogliby korzystać z jednej z siłowni zewnętrznych w ramach lekcji wychowania fizycznego, natomiast z placu zabaw mogliby korzystać przedszkolacy z Przedszkola nr 93 im. Hanny Zdzitowieckiej. Obie placówki oświatowe znajdują się bowiem w pobliżu proponowanej lokalizacji inwestycji. Wartym podkreślenia jest fakt, że projekt wpisuje się w Mapę Potrzeb Lokalnych dla obszaru Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo-Szczepankowo-Spławie-Krzesinki, występuje zgodność projektu ze Strategią Rozwoju Miasta - Sportowy Poznań: potrzeba 5. Przyrządy do ćwiczeń rozmieszczone na trasach rowerowych + ławki, kosze oraz częściowo potrzeba 4. Budowa boiska Orlik ze zintegrowanym placem zabaw + animator. Dodatkowo konieczna jest aktywizacja mieszkańców z obszarów granicznych Miasta Poznań, gdyż w dotychczasowych edycjach BO projekty realizowane były głównie w centrum Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Polska zajmuje 9 miejsce w Europie w zestawieniu najwyższego poziomu otyłości. Problemy z nadwagą ma prawie co druga osoba. Otyłość prowadzi do nadciśnienia tętniczego, choroby zwyrodnieniowej stawów, obniżenia jakości życia. Na ulicach Osiedla widać biegaczy, mieszkańcy stworzyli grupę biegową BiegaSSKa i regularnie trenują. Brakuje miejsc, w których mogliby wspólnie ćwiczyć. Według Statystycznego Vademecum Samorządowca 2014 w Poznaniu ponad 20% ludności to osoby w wieku poprodukcyjnym, które z uwagi na ograniczenia ruchowe i zdrowotne nie mogą uprawiać zaawansowanej aktywności ruchowej. Siłownie zewnętrzne są idealne dla takich osób. Budowa siłowni i placów zabaw w 3 miejscach pozwoli na zwiększenie udziału mieszkańców Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki uprawiających aktywność fizyczną oraz promocję mody na zdrowy i aktywny tryb życia. Połączenie siłowni i placów pozwoli rodzinom z dziećmi wspólnie spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. Konieczna jest aktywizacja obszarów granicznych Miasta Poznań, gdyż w dotychczasowych edycjach BO projekty realizowane były głównie w centrum Poznania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Budowa trzech siłowni pod chmurką 90000
Budowa trzech placów zabaw 150000
Postawienie sześciu koszy na śmieci i posadzenie 30 krzewów z roczną pielęgnacją 3360
Ustawienie dwunastu ławek z oparciem 12552
Montaż monitoringu i ogrodzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa na obiektach i w ich okolicy 135000
Organizacja 3 Festynów Rekreacyjnych z udziałem grupy BiegaSSKa 30000
SUMA: 420912
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Ewentualne koszty konserwacji sprzętu 6000
Coroczna wymiana piasku w piaskownicy 1800
SUMA: 7800
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Lokalizacje - mapy Lokalizacje - mapy.zip
Lokalizacje - zdjęcia Lokalizacje - zdje_cia.zip

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 420000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 470000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE-KRZESINKI
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Rada Osiedla Szczepankowo-Spławie-Krzesinki
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.