Ścieżka rowerowa Stary Rynek-Strzeszynek (brakujące odcinki ul. Juraszów, Strzeszyńska, Jastrowska) Winiary/Strzeszyn/Podolany


Kategoria
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu
Ścieżka rowerowa Stary Rynek-Strzeszynek (brakujące odcinki ul. Juraszów, Strzeszyńska, Jastrowska) Winiary/Strzeszyn/Podolany
Opis projektu

Dokończenie budowy ścieżki rowerowej, która zwyciężyła w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego, niestety na całość nie starczyło pieniędzy. Projekt dotyczy odcinków: • ul. Jastrowska - cała (ok. 1,5 km) / wyrównanie i utwardzenie nawierzchni przepuszczalnej z kruszywa, przyjaznej dla rowerzystów, tzw. ścieżka leśna. • ul. Strzeszyńska - odcinek od ronda Cichowiczów do ul. Lutyckiej (ok. 1,4 km) / asfaltowa ścieżka / chodnik z polbruku / na podstawie gotowego projektu i pozwolenia na budowę (prawdopodobnie: 1523/2009 z dnia 31-07-2009, znalezione na stronie miasta Poznania), ścieżka po stronie wschodniej zgodnie z zaleceniami mpzp "węzeł Obornicka", • bezpieczny przejazd dla rowerzystów przez ul. Lutycką /sygnalizacja świetlna, • ul. Juraszów - odcinek od ul. Lutyckiej do połączenia ze ścieżką rowerową nad ul. Witosa (ok. 420 m) / asfaltowa ścieżka / chodnik z polbruku / na podstawie gotowego projektu lub wytyczenie nowej trasy.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jastrowska, ul. Strzeszyńska (od ronda Cichowiczów do ul. Lutyckiej), ul. Juraszów (od ul. Lutyckiej do połączenia ze ścieżką rowerową nad ul. Witosa)

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Szczegółowa mapka znajduje się w załączniku
Potencjalni odbiorcy projektu
Rowerzyści całego miasta, mieszkańcy i pracownicy firm z Podolan, Strzeszyna i Winiar, uczniowie z tych dzielnic w drodze do swoich szkół i uczelni w centrum miasta i w drugą stronę mieszkańcy podążający na Strzeszynek, słowem: cała rzesza ludzi poruszających się pieszo, rowerami, rolkami, itp. Dodatkowo zwolnione miejsce na jezdni ul. Strzeszyńskiej wskutek likwidacji pasów dla rowerów prawdopodobnie umożliwi wytyczenie dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Jasielskiej do Lutyckiej.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Warto "po poznańsku" kończyć rozpoczęte dzieła. Ścieżka rowerowa wybudowana w pierwszej edycji PBO (ponad 4 tys. głosów) cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców, brakuje jej natomiast połączenia z istniejącą siecią dróg rowerowych w Poznaniu. Pas wymalowany na wymienionym odcinku ul. Strzeszyńskiej nie ma na całej długości wymaganej przepisami szerokości, a rodziny z małymi dziećmi i osoby starsze i tak jeżdżą po chodniku z obawy przed potrąceniem przez samochody. Z kolei ul. Jastrowska została wysypana tłuczniem przed otwarciem ścieżki, niestety aktualnie jazda po niej to przeprawa przez same kamienie, niebezpieczna i nieprzyjemna dla rowerzystów. Tutaj proponuję tzw. ścieżkę leśną, nie asfaltową, ale o dobrym komforcie jazdy. Odcinek na ul. Juraszów podobno nie został zrobiony ze względu na parking przy szpitalu. Jeżeli to rzeczywiście prawda to należy zadać projektantowi zadanie wytyczenia ścieżki drugą stroną ulicy, po terenie należącym do miejskiego pasa drogowego, aż do wiaduktu i tam zrobić przejście przez ulicę. Dobry projektant da sobie z tym radę, to zadanie dla fachowców. UWAGA!!! PO UZGODNIENIACH WYDZIAŁU TRANSPORTU I ZIELENI MIEJSKIEJ Z WNIOSKODAWCĄ, WNIOSKODAWCA POPROSIŁ O DOPISANIE DO PROJEKTU UWAGI: "ZGADZAM SIĘ NA ZAPROPONAWANE WYCIĘCIE Z PROJEKTU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO <<ŚCIEŻKA ROWEROWA STARY RYNEK - STRZESZYNEK (BRAKUJĄCE ODCINKI UL. JURASZÓW, STRZESZYŃSKA, JASTROWSKA) WINIARY-STRZESZYN-PODOLANY" FRAGMENTU ULICY STRZESZYŃSKIEJ."
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyliczenia w załączniku 1990000
SUMA: 1990000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
roczny koszt sprzątania, odśnieżania 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Mapa poglądowa MAPA_Jastrowska_Strzeszynska_Juraszow.jpg
Wyliczenia WYLICZENIA_Jastrowska_Strzeszynska_Juraszow.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 1960000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 40000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 2000000 PLN
Zespół Obradował w składzie Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PODOLANY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Zarząd Osiedla w składzie: Elżbieta Sobkowiak, Grażyna Dudzińska, Danuta Trzebowska, Dorota Cymerys, Krzysztof Ratajczak (na podstawie uchwały Rady Osiedla upoważniającej Zarząd do opiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego)
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE STRZESZYN
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Arleta Matuszewska, Wojciech Bratkowski, Małgorzata Ćwiertnia
 
 
Administrator Osiedla - OSIEDLE WINIARY
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Robert Kołaczyk, Izabela Hołosyniuk, Filip Kruszewski
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.