Zielony Łazarz – Drzewa i chodnik na ul. Jarochowskiego


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Zielony Łazarz – Drzewa i chodnik na ul. Jarochowskiego
Opis projektu

W ramach projektu wzdłuż ul. Jarochowskiego, na odcinku 500 m od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Stablewskiego, zostałyby nasadzone drzewa i krzewy, dzięki czemu ta ruchliwa ulica zyskała by należną jej oprawę wizualną. Ponadto konieczne jest wykonanie remontu chodnika, który na całej długości ulicy jest zniszczony, a miejscami jest wręcz w stanie katastrofalnym z powodu rozjechania go przez parkujące samochody. Dodatkową zaletą realizacji tego zadania będzie uporządkowanie parkowania na tej ulicy. Dla tej ulicy, na całym wnioskowanym przebiegu, sporządzony został przez Zarząd Dróg Miejskich projekt remontu, który nie doczekał się realizacji z powodu braku środków. Projekt ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Osiedla Św. Łazarz 25 maja 2013 r.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

ul. Jarochowskiego od skrzyżowania z ul. Limanowskiego do skrzyżowania z ul. Stablewskiego po stronie zachodniej

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Dla terenu objętego projektem toczy się obecnie postępowanie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie ma to jednak wpływu na możliwość realizacji projektu bowiem dotyczy on remontu istniejącego chodnika.
Potencjalni odbiorcy projektu
Z powodu dużego nagromadzenia podmiotów publicznych (szkoły, szpital i park) z powyższego projektu skorzystają również mieszkańcy bardziej oddalonych części Łazarza oraz innych dzielnic Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Celem projektu jest nasadzenie na ul. Jarochowskiego drzew oraz wykonanie kompleksowego remontu chodnika. Dzięki realizacji tego zadania ulica ta zyska zupełnie nowy wygląd. Przy powyższej ulicy znajduje się gimnazjum, liceum, szpital ginekologiczno-położniczy, Hala Widowiskowo-Sportowa „Arena” oraz Park Kasprowicza. Wszystko to sprawia iż jest to ulica o dużym natężeniu ruchu samochodowego i pieszego. Z uwagi na jej długość wszelkie inwestycje powstrzymujące proces degradacji infrastruktury tej ulicy wiążą się z dużymi kosztami i przewyższają możliwości finansowe Rady Osiedla Św. Łazarz. Nasadzenie drzew i zieleni na tej ulicy oraz wykonanie remontu chodnika spotka się z pewnością z życzliwym odbiorem okolicznych mieszkańców, którzy zyskają nie tylko estetyczną ulicę ale również prosty chodnik po którym będą mogli się wygodnie poruszać (należy w szczególności pamiętać pod tym kontem o osobach starszych oraz rodziców wożących swoje dzieci w wózkach).
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Nasadzenia zieleni, wykonanie remontu chodnika na ul. Jarochowskiego (500 m szerokość chodnika wraz z miejscami parkingowymi i zielenią ok. 5 m) wraz z wydzieleniem miejsc parkingowych 495000
SUMA: 495000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie pasa zieleni w tym drzew 5000
SUMA: 5000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Jarochowskiego Jarochowskiego 2.jpg
Jarochowskiego - cd. Jarochowskiego 3.jpg
Jarochowskiego - stan obecny Jarochowskiego 1.jpg
Opinia RO Św. Łazarz opinia RO _w. _azarz - projekt zieleni i chodnika Jarochowskiego.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 50000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 500000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.