Zielony przystanek - Plac Nowakowskiego


Kategoria
Grunwald
Nazwa projektu
Zielony przystanek - Plac Nowakowskiego
Opis projektu

Projekt polegać będzie na rewitalizacji tego skrawka zieleni przy zbiegu ruchliwych ulic Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego. W najbliższym otoczeniu znajdują się kamienice z początku XX oraz Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego. W najbliższym sąsiedztwie placu znajdują się miejsca przesiadkowe linii tramwajowych i autobusowych. Dla mieszkańców Poznania potrzebne byłoby miejsce im przyjazne, gdzie choć na chwilę mogliby odpocząć wśród zieleni. W celu poprawy wizerunku i funkcjonalności tego miejsca planujemy: 1) usunięcie zbędnych drzew i krzewów; 2) przygotowanie terenu pod nowe nasadzenia; 3) posadzenie nowych roślin i odnowienie istniejących; 4) modernizacja szlaków komunikacyjnych – rozbiórka istniejących nawierzchni, odwodnienie terenu, utwardzenie całej nawierzchni placu; 5) modernizacja ścieżek istniejących oraz likwidacja nieużywanych, dobudowa nowych ścieżek w miejscu ścieżek wydeptanych; 6) odnowa istniejącej pergoli, nowe nasadzenia i utworzenie nowych powierzchni wypoczynkowych; 7) wyeksponowanie pomnika Kazimierza Nowakowskiego i jego odnowienie; 8) wymiana lampy usytuowanej w centralnej części placu i zainstalowanie nowych punktów oświetlenia; 9) modernizacja części z placem zabaw, wymiana nawierzchni i dodanie nowych urządzeń zabawowych; 10) wykonanie mini -siłowni zewnętrznej od strony ul. Niecałej; 11) w centralnym miejscu placu wykonanie „oczka” wodnego; 12) ustawienie nowych ławek i koszy na śmieci; 13) ustawienie stojaków rowerowych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Plac usytuowany przy Rondzie Jana Nowaka – Jeziorańskiego u zbiegu ulic: Grunwaldzkiej, Przybyszewskiego, Białej, Niecałej. Powierzchnia placu to 0,8 ha.

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Plac w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca przesiadkowego wielu linii tramwajowych i autobusowych , ale także ścieżek rowerowych..Obecnie to "pustynia" , może stać się zielonym przystankiem -odpoczynkiem dla przemieszczających się mieszkańców.Miejsce o dużym , niewykorzystanym potencjale.
Potencjalni odbiorcy projektu
Bezpośrednimi użytkownikami będą wszyscy poznaniacy. Dzięki dobremu skomunikowaniu placu i dobrej lokalizacji wzdłuż linii komunikacji miejskiej beneficjentami mogą być zarówno mieszkańcy jak i osoby spoza Poznania przyjeżdżający do szpitala. W ramach realizacji powyższego projektu planowane jest zrealizowanie urządzeń rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych co spowoduje korzystanie z niego przez mieszkańców tej części Poznania.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt polega na rewitalizacji tego skrawka zieleni przy zbiegu ruchliwych ulic w otoczeniu kamienic, które nie posiadają ogródków. Plac jest miejscem spacerów i odpoczynku. Nawierzchnia w centralnej części placu wykonana z tłucznia przerośniętego chwastami, brak roślinności, drzew i krzewów zachęcających do odpoczynku. W północnej części placu usytuowana jest pergola za którą znajduje się plac zabaw i mini siłownia. Stan i wiek roślinności placu jest różny. Na placu można zauważyć wydeptane ścieżki, które sugerują potrzeby pieszych różne od wcześniej wytyczonych ścieżek. Dzięki odnowieniu i modernizacji placu będzie on stanowić miejsce rekreacji a nie tylko ścieżkę komunikacyjną. W zwartej zabudowie centrum miasta brakuje miejsc, w których można chociaż chwilę odpocząć od ulicznego zgiełku w otoczeniu przyrody. Dzięki realizacji projektu zapewnione zostanie w pełni bezpieczne i higieniczne miejsce do wypoczynku dla wszystkich poznaniaków.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
1. Projekt wykonawczy remontu 10.000,00 zł 2. Wymiana nawierzchni całego placu 162.000,00 zł 3. Plac zabaw dla dzieci, urządzenia, utworzenie siłowni 58.000,00 zł 4. Mała architektura (ławki, kosze, donice, stojaki rowerowe) 50.000,00 zł 5. Zagospodarowanie otoczenia, zieleń , wykonanie oczka wodnego 140.000,00 zł 6. Odnowienie pomnika Kazimierza Nowakowskiego 30.000,00 zł RAZEM: 450.000,00 450000
SUMA: 450000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
Utrzymanie zieleni , prace porządkowe 30000
SUMA: 30000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
• Skany projektów zagospodarowania placu wykonane przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego: Marta Gramza, Paulina Jankowiak, Piotr Kokociński Skan 2.jpg
• Skany projektów zagospodarowania placu wykonane przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego: Marta Gramza, Paulina Jankowiak, Piotr Kokociński Skan 3.jpg
• Skany projektów zagospodarowania placu wykonane przez studentów Uniwersytetu Przyrodniczego: Marta Gramza, Paulina Jankowiak, Piotr Kokociński Skan 1.jpg
Plac i głaz Nowakowskiego plac...jpg
Fotografia placu 06.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 450000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 30000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 480000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE ŚW. ŁAZARZ
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Stanowisko podjęte uchwałą Rady Osiedla Św.Łazarz na Sesji w dniu 5 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.