Budowa miasteczka ruchu drogowego w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Budowa miasteczka ruchu drogowego w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego
Opis projektu

Projekt zakłada budowę miasteczka ruchu drogowego w parku na osiedlu Bolesława Chrobrego. Będzie to pierwsza realizacja takiej formy małej architektury w naszym mieście. Niestety w Poznaniu jak dotąd nie powstało miasteczko z prawdziwego zdarzenia. Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Może to być dobre pole doświadczalne, gdzie namacalnie można poznać znaki i ich funkcję w ruchu na drodze. Okoliczne przedszkola i szkoły podstawowe z Osiedla Piątkowo z pewnością skorzystają z takiego miasteczka. Szkoła Podstawowa nr 17 na osiedlu Bolesława Chrobrego mogła by opiekować się terenem wraz z Zarządem Zieleni Miejskiej na której to terenie zlokalizowana jest potencjalna inwestycja. W tej chwili jest tam asfalt z wymalowanymi znakami poziomymi. Projekt ten zakłada wylanie nowego asfaltu wraz z ułożeniem nowych ścieżek. Przy ścieżkach tych stanęłyby odpowiednie znaki.

Do akcji z chęcią włączy się Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Poznaniu oraz Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Automobilklubu Wielkopolskiego.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

park na Osiedlu Bolesława Chrobrego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

podłoże asfaltowe przy Szkole Podstawowej nr 17
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci i młodzież, przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wśród dzieci uczestniczących w ruchu drogowym to przede wszystkim rowerzyści, rzadziej motorowerzyści. Prawie połowa rowerzystów-dzieci biorących udział w wypadkach drogowych nie przestrzegała zasady pierwszeństwa przejazdu. Wynika z tego, że zasad tych nie znają bądź nie potrafią ich stosować. Wraz z dalszym upowszechnieniem rowerów w Polsce może wzrosnąć liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. Dlatego dużego znaczenia nabierają takie kwestie, jak budowa miasteczka ruchu drogowego.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Projekt wraz z zabudową placu 200000
SUMA: 200000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Przykładowy plan Miasteczka Przyk_ad Miasteczko BRD jpg.jpg
Zdjęcie miejsca inwestycji Miasteczko Ruchu Drogowego.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Oświaty
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 300000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 5000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 305000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Zieleni Miejskiej
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.