Mural na przystanku PST Kurpińskiego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Mural na przystanku PST Kurpińskiego
Opis projektu

Propozycja ta ma na celu pomalowanie zachodniej części przystanku Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Kurpińskiego. Może to być w formie muralu czy też artystycznego graffiti. Z założenia może być rozpisany konkurs na projekt, który to może być poddany pod głosowanie na stronach miejskich. Już w zeszłym roku Rada Osiedla Piątkowo sfinansowała przygotowanie ścian przyczółku wiaduktu pod przyszłe murale. Ściany zostały wyczyszczone myjką wysokociśnieniową. Może to być bardzo twórcze zajęcie dla mieszkańców Piątkowa, którzy aktywnie mogą zabrać udział w samym malowaniu razem z projektantami wygranego projektu. Nadmienić należy, że wydano już zgody na malowanie ścian przez MPK oraz ZDM. Wygrany projekt wymaga jedynie akceptacji ze strony zespołu ds opiniowania umieszczania elementów instalacji plastycznych w przestrzeni publicznej miasta z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Poznania. Wykonawca w ramach realizacji projektu podejmie się opieką ścian w okresie 2 lat. W tym czasie zobowiązany on będzie do estetycznego utrzymywania ścian(usuwanie wulgarnych napisów, o ile takowe się pojawią).

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Kurpińskiego

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

zachodnie ściany przystanku PST Kurpińskiego, ściany pochylni i przyczółku wiaduktu
Potencjalni odbiorcy projektu
wszyscy użytkownicy przystanku PST Kurpińskiego
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Wszystkie przystanki PST zostały do tej pory w jakiś sposób ozdobione, mniej lub bardziej wyrafinowanymi malunki. Tylko zachodnie ściany przystanku PST Kurpińskiego po dziś dzień nie doczekały się malowania.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
malowanie wraz z przygotowaniem ścian 10000
SUMA: 10000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
zgoda MPK na mural opinia MPK.pdf
zgoda ZDM na mural opinia ZDM.pdf
Porównanie wschodniej i zachodniej części PST Kurpińskiego Bez nazwy-3.jpg
Inwentaryzacja ścian przystanku Inwentaryzacja _cian.pdf

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Transportu i Zieleni
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - TAK
KOSZTY
Koszt projektu - 10000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 10000 PLN
Zespół Obradował w składzie Małgorzata Bogusławska, Wojciech Makowski, Marek Wierzbicki, Maciej Sobociński, Magdalena Zaradzka.
 
 
Miejskie Jednostki Organizacyjne
Zarząd Transportu Miejskiego
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.