Główna Rzeka Poznania


Kategoria
Nowe Miasto
Nazwa projektu
Główna Rzeka Poznania
Opis projektu

Rzeka Główna wypływa z jeziora Lednickiego i wijąc się przez Puszcze Zielonkę (m.in jako fragment najciekawszego w powiecie poznańskim szlaku kajakowego) kończy swój bieg w Poznaniu wpadając do Warty w okolicach mostu Lecha, będą najdłuższą rzeką w Poznaniu zasilającą Wartę. Rzeka bardzo malowniczo przebiega przez Poznań, między innymi przez najmłodszy i jeden z najnowocześniejszych miejskich zieleńców: Park im. ks. Tadeusza Kirschke na Nadolniku, który w plebiscycie portalu poznan.naszemiasto został przez mieszkańców wybrany najlepszym parkiem miejskim! Dodatkową atrakcją są liczne spiętrzenia rzeki w postaci jazów.

Projekt zakłada przeprowadzenie akcji oczyszczania rzeki Główna (koryto i nadbrzeże) na terenie miasta. Przedsięwzięcie ma następujące cele:

 • zwiększenie atrakcyjności terenów wzdłuż rzeki Głowna wraz z poprawą czystości strumienia;

 • integrację mieszkańców i krzewienie postaw proekologicznych poprzez wspólne działanie na rzecz czystości terenów nadrzecznych.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

Bałtycka, Hlonda, Nadolnik, Gnieźnieńska, Gdyńska

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

Cała długość rzeki będąca w granicach miasta (Poznań Nowe Miasto) wyłączając tereny prywatne i niedostępne (m.in. teren zakładów Nivea).
Potencjalni odbiorcy projektu
Wszyscy mieszkańcy Poznania, a w szczególności Ci, którzy lubią spędzać czas w terenach nadrzecznych i dla których ważna jest czystość poznańskich rzek.
Uzasadnienie dla realizacji projektu
Projekt świetnie wpisuje się w miejską strategie powrotu nad rzekę. Ponadto jest świetnym czynnikiem pobudzającym rewitalizację odradzającej się dzielnicy Główna. Dotychczas w roku 2014 i 2015 miały miejsce 3 akcje sprzątania rzeki Główna, w których wzięły udział dziesiątki osób. Dzięki zaangażowaniu członków Fundacji Ratowania Zabytków i Pomników Przyrody, przy wsparciu Rady Osiedla Główna udało się oczyścić fragment rzeki z zalegających opon i ton innych odpadów. Przeprowadzone działania uwidoczniły potrzebę rozszerzenia akcji sprzątania na dalsze odcinki rzeki oraz potwierdziły konieczność ponawiania takich działań.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
Wyposażenie (worki, rękawice, kontenery) i wywóz śmieci 9000
Posiłki 1000
SUMA: 10000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Śmieci na rzece Główna smieci na rzece Glowna 1.jpg
Akcja sprzątania rzeki IMG-20150321-00265a.jpg
Śmieci zebrane z rzeki i nadbrzeża IMG-20150321-00275a.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
Wydział Gospodarki Komunalnej
wydział wiodący - Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 10000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - NIE
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 10000 PLN
Zespół Obradował w składzie Szymon Błażek
 
 

 1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

 2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

 3. Zobacz informacje na temat propozycji...

 4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

 5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

 6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

 7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

 8. ...odpowiedzieć na komentarz...

 9. ...i napisać nowy komentarz.

 10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.