Boisko do piłki siatkowej plażowej przy Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego


Kategoria
Stare Miasto
Nazwa projektu
Boisko do piłki siatkowej plażowej przy Gimnazjum nr 12 na osiedlu Stefana Batorego
Opis projektu

Projektem jest budowa boiska do piłki siatkowej plażowej na terenie ogrodzonym przy Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego. Założenie ma na celu uzupełnienie bazy sportowo-rekreacyjnej Gimnazjum, jak również dać możliwość aktywności sportowej mieszkańcom Piątkowa. Projekt obejmuje budowę boiska wraz z ogrodzeniem, które zabezpieczy przed potencjalnymi zanieczyszczeniami ze strony czworonogów.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica, rejon ulic

osiedle Stefana Batorego 101, 60-687 Poznań

Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji

teren ogrodzony przy Gimnazjum nr 12
Potencjalni odbiorcy projektu
dzieci, młodzież, osoby dorosłe aktywne sportowo
Uzasadnienie dla realizacji projektu
W tej chwili szkoła jest w posiadaniu przedmiaru i kosztorysu tego projektu, tym samym początkowe koszty są zredukowane. Sam projekt pozytywnie zachęci do aktywności sportowej mieszkańców okolicznych osiedli.
Szacunkowy koszt projektu
Składowa projektu Koszt [w zł]
osprzęt,tablica, wykończenie 9000
podbudowa wraz z krawędziami betonowymi 10000
ogrodzenie 25000
piasek 5000
SUMA: 49000
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wysokość kosztów eksploatacji (utrzymania) efektu reazliacji projektu w kolejnych latach (np: koszty sprzątania, energii, wody, bieżących remontów, konserwacji)
Rodzaj kosztu eksploatacji Koszt [w zł]
wymiana/uzupełnienie piasku 1000
SUMA: 1000
Kontakt do pomysłodawców
Dane niedostępne publicznie.
Dodatkowe załączniki
Zdjęcie terenu na którym ma stanąć boisko boisko Gim 12 siatka.jpg

Weryfikacja zgłoszeń

Wydziały
wydział wiodący - Wydział Oświaty
Projekt jest rekomendowany do realizacji - NIE
Uzasadnienie Projekt zaopiniowany negatywnie ze względu na fakt, iż boisko do piłki siatkowej plażowej jest boiskiem stricte sezonowym, mamy inne tego typu obiekty w Poznaniu na plażach miejskich itp., ponadto pomysłodawca nie zgłasza, kto miałby zajmować się utrzymaniem boiska poza sezonem i jakie byłyby tego koszty.
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydziału Oświaty Przemysław Foligowski, Wanda Musioł, Eliza Malarecka, Hanna Janowicz, Ewa Gągało, Anna Rudawska, Piotr Kurosiński, Radosław Paszkiewicz,
 
 
Treść odwołania: Uzasadnienie do negatywnej opinii Wydziału Oświaty: "Projekt zaopiniowany negatywnie ze względu na fakt, iż boisko do piłki siatkowej plażowej jest boiskiem stricte sezonowym, mamy inne tego typu obiekty w Poznaniu na plażach miejskich itp., ponadto pomysłodawca nie zgłasza, kto miałby zajmować się utrzymaniem boiska poza sezonem i jakie byłyby tego koszty." Trzeba przyznać rację, że boisko jest stricte sezonowe, jednakże panujące warunki podczas lata zachęcają do uprawiania innych sportów, aniżeli dostępna wszędzie piłka nożna. Owszem są również tego typu obiekty w Poznaniu, jednakże nie znajdują się na terenie Piątkowa. Utrzymanie boiska bierze na siebie dyrekcja Gimnazjum nr 12 im. Jacka Kuronia na osiedlu Stefana Batorego. W tej chwili na ogrodzonym terenie znajdują się dwa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni oraz jedno boisko do piłki koszykowej. Zadanie utrzymania boiska do piłki siatkowej-plażowej mieści się w kompetencjach dyrekcji Gimnazjum oraz nie przysporzy problemów. Pragnę nadmienić fakt iż boisko takie już funkcjonuje przy placówce oświatowej - jest to Zespół Szkół Gimnazjalno-Licealnych przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 27 w Poznaniu. Według pomysłów boisko ma mieć ogrodzenie, przez co zniweluje zanieczyszczenie piasku ze strony potencjalnie wyprowadzanych psów na terenie szkoły. Dodatkowe koszty utrzymania takiego boiska może pokryć Jednostka Pomocnicza - Rada Osiedla Piątkowa, która rok w rok przeznacza środki na piątkowskie placówki oświatowe.
Odpowiedź do odwołania
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Kryteria zasadnicze (jeśli, któreś z kryteriów nie jest spełnione, projekt nie może zostać poddany pod głosowanie)
A. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie znajduje się w kompetencjach gminy? - TAK
B. Zgodność z prawem lokalnym, a zwłaszcza z miejskimi planami zagospodarowania przestrzennego - Czy proponowane zadania jest zgodne z prawem, a zwłaszcza z zapisami miejskiego planu zagospodarowania - TAK
C. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta? - NIE
D. Lokalizacja - Czy własność gruntu umożliwia realizację projektu? - w przypadku projektów „miękkich” wpisujemy TAK. Jeśli wnioskodawca posiada zgodę właściciela gruntu do dysponowania nieruchomością, to również proszę wpisać TAK. - TAK
E. Inne kryteria uniemożliwiające realizację projektu
Proponowane zadanie nie spełnia wymogów w zakresie gospodarności (np. gdy podobny projekt w danej dzielnicy jest już realizowany i zadanie będzie go dublowało) - NIE
Teren, na którym ma być realizowane zadanie przeznaczony jest na sprzedaż lub inny cel? - NIE
Opracowywany jest plan zagospodarowania przestrzennego dla danego terenu, którego zapisy mogą być niezgodne z założeniami zgłaszanego projektu? - NIE
Trwają konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania danego terenu lub konkurs architektoniczny? - NIE
Projekt ma charakter komercyjny? - NIE
KRYTERIA DODATKOWE
1. Zgodność ze Strategią Rozwoju Miasta - Czy projekt jest zgodny ze Strategią? - TAK
2. Zgodność z Mapą Potrzeb Lokalnych - Czy projekt jest zgodny z Mapą Potrzeb Lokalnych? - NIE
KOSZTY
Koszt projektu - 49000 PLN
Dodatkowe koszty - Czy projekt będzie generował koszty w kolejnych latach. - TAK
Koszty eksploatacji (utrzymania) projektu w perspektywie rocznej - 1000 PLN
Ostateczny koszt projektu - koszt projektu + koszty eksploatacji (utrzymania): przy obliczeniu ostatecznego kosztu należy wziąć pod uwagę roczną trwałość projektu. - 50000 PLN
Zespół Obradował w składzie dyr. Wydz. Oświaty Przemysław Foligowski, z-ca Wydziału Oświaty Wanda Musioł, Hanna Janowicz, Piotr Kurosiński, Eliza Malarecka, Anna Rudawska, Ewa Gągało, Radosław Paszkiewicz
 
 
Rady Osiedli
Administrator Osiedla - OSIEDLE PIĄTKOWO
Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK
Zespół Obradował w składzie Uchwała Nr VII/29/IV/2015 Rady Osiedla Piątkowo z dnia 19 sierpnia 2015 r.
 
 

  1. Możesz wyrazić poparcie dla propozycji lub ją odrzucić.

  2. Możesz dodać ją też do listy obserwowanych.

  3. Zobacz informacje na temat propozycji...

  4. ...dodaj tagi dla tej propozycji...

  5. ...lub podziel się propozycją z innymi za pośrednictwem Facebooka, Google+ lub Twittera.

  6. Nie tylko możesz oceniać komentarze...

  7. ...ale też przejrzeć odpowiedzi na nie...

  8. ...odpowiedzieć na komentarz...

  9. ...i napisać nowy komentarz.

  10. Lub pracować nad propozycją i wprowadzać alternatywne wersje.